LDD >> Det Gode Børneliv – LDD`s fag- og medlemsblad

Det Gode Børneliv – LDD`s fag- og medlemsblad

Det Gode Børneliv – LDD`s fag- og medlemsblad
Shelf Wood

Shelf Wood

Brochure og infoskrivelse

Shelf Wood
Shelf Wood

DET GODE BØRNELIV – marts 2024 – temaet er ”PÆDAGOGISK LÆREPLAN”

Den styrkede pædagogiske læreplan udgør en national ramme, som dagtilbuddene lokalt oversætter og omsætter til konkrete pædagogiske læringsmiljøer med høj kvalitet. Og som taler ind i løsningen af kerneopgaven omkring børnene. En kerneopgave, der har som målsætning at sikre alle børn optimale muligheder for at kunne lege, trives, dannes, udvikle sig og lære noget. Den styrkede pædagogiske læreplan udgør i oversættelsen det fælles faglige fundament for det respektive dagtilbud.

Marts nummeret 2024 af DET GODE BØRNELIV tematiserer og sætter fokus på den PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. Dygtige og inspirerende skribenter perspektiverer og belyser blandt andet, hvad læreplanen indeholder, betyder og kan bruges til i dagtilbuddets pædagogiske arbejde. Skribenterne er bredt repræsenteret indenfor det pædagogiske fag felt og er alle toneangivende på dagtilbudsscenen med deres teoretiske viden, forskning, evaluering, metodik og ikke mindst praksis.

Du kan i DET GODE BØRNELIV læse bidrag fra Andreas Rasch-Christensen, Hanna Bjørnøy Sommersel og Astrid Nørgaard Mahoney, Line Togsverd, Nanett Borre og Palle-Emil Stouby, Micki Sonne Kaa Sunesen, Pernille Juhl og Allan Westerling, Stig Broström og Anders Skriver Jensen, Bendt Suhr samt Camilla Ulsted, der er leder i Idrætsbørnehuset på Frederiksberg.

Pædagogisk udviklingskonsulent i LDD og redaktør på DET GODE BØRNELIV, Dorthe Filtenborg, har rammesat nummeret, der kan hentes her på siden.

Klik på linket herefter for at download vores blad [ Det gode børneliv – marts 2024 ]

NYE FERIEREGLER

LDD udsender løbende information til vores institutioner i forhold til de nye ferieregler.
Som det fremgår af vores udsendte materiale i reolen ovenfor vil der kunne indhentes yderligere informationer via https://indberet.virk.dk/ny-ferielov
Materialet findes ligeledes under download ”løn- og personale”

DET GODE BØRNELIV er LDD`s Fag- og Medlemsblad, der udgives to gange årligt (marts og september) og stiller skarpt på faglighed, forskning og de fagprofessionelles pædagogiske udviklingspraksis med netop det gode børneliv i dagtilbuddet som omdrejningspunkt.

Med perspektiverende og uddybende artikler, interviews og reportager vil hvert nummer af DET GODE BØRNELIV generelt komme grundigt omkring i det pædagogiske og udviklingsmæssige landskab men specifikt beskæftige sig med det tema, som hvert nummer af DET GODE BØRNELIV har på dagsordenen.

I det første nummer af DET GODE BØRNELIV, der udkommer primo september 2019 er temaet ”Det professionelle læringsfællesskab” hvor spændende forskning, metodik og pædagogisk praksis omkring temaet foldes ud.

Det næste nummer af DET GODE BØRNELIV udkommer primo marts 2020 og vil belyse temaet ””Et styrket samarbejde med forældrene”.

Bladet kan hentes som PDF-fil ved at klikke på [ download side ] . Alle brochurer kan ligeledes hentes som PDF ved at navigere til [ download ]

PRAKSISNÆR LEDELSE – et uddannelsesforløb. Igennem de seneste år har lederrollen og lederopgaven ændret sig og stiller således i dag større krav til lederen og dennes kompetencer.

LDD har igen i foråret 2020 været så heldige at kunne indgå et samarbejde med COK og vil derigennem kunne tilbyde et lederuddannelsesforløb med fokus på praksisnær ledelse særligt tilpasset institutioner i LDD.

Forløbet er sammensat med fokus på at kunne give lederen nogle relevante og nødvendige ”værktøjer” i forhold til de mange udfordringer et samarbejdet med forældre, bestyrelse, medarbejdere m.m. kan give i en travl hverdag. Forløbet er ligeledes tænkt som en mulighed for at kunne stille skarpt på ledelse samt give mulighed for at kunne netværke med andre ledere af selvejende og/eller private institutioner.

Uddannelsesforløbet vil være for både ledere og souschefer og blive tilbudt i Herlev (med opstart den 5.6./3-2020) og Odense (med opstart den 16.17./3-2020).

Nærmere information vil kunne ses på LDD´s hjemmeside.

Undervisere er Bent Suhr fra COK og kontaktperson i LDD vil være Charlotte Henriksen, Faglig Konsulent – pædagogik, ledelse og samarbejde

Brochure kan hentes i PDF-fil ved at klikke på [ download ]

Services

Rekrutterings Sikring

Det Gode Børneliv – LDD`s fag- og medlemsbladLDD´s Rekrutterings Sikring er et tilbud til jer som institution/ bestyrelse/ ansættelsesudvalg der ønsker at blive aflastet, støttet og hjulpet i processen med ansættelse af ny institutionsledelse, og samtidig sikre sig imod økonomiske… [Læs mere]

Økonomi og regnskab

Det Gode Børneliv – LDD`s fag- og medlemsbladLandsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD) har stor erfaring med økonomistyring af selvejende og private daginstitutioner. Det erfaringsgrundlag søger vi løbende at bygge videre på, med udvikling af vores løn- og… [Læs mere]

Løn og personale

Det Gode Børneliv – LDD`s fag- og medlemsbladLønadministration i form af månedsvis lønkørsel i forhold til de data institutionen har indberettet via vores lønsystem, som p.t. er KMD Perspektiv. Vi afregner AM-bidrag, A-skat, ATP, pensionsbidrag, gruppelivsforsikringer, feriepenge til… [Læs mere]


Personalejura

Det Gode Børneliv – LDD`s fag- og medlemsbladVi yder personalejuridisk rådgivning/sparring i forhold til arbejdsretslige, lovgivnings- og overenskomstmæssige forhold, herunder varetagelse af de administrative forhold i forbindelse med sygdomssager, tjenstlige samtaler, afskedigelsessager m.v. Endvidere varetager… [Læs mere]


IT services og support

Det Gode Børneliv – LDD`s fag- og medlemsbladIT er efterhånden blevet en mere og mere integreret del af de arbejdsprocesser, vi har i dag. Det gælder både Danske Daginstitutioner og ude hos vores selvejende og private kunder. Som en serviceminded organisation gør vi altid vores bedste at løse de it-problemer… [Læs mere]

Privatisering

Det Gode Børneliv – LDD`s fag- og medlemsbladLDD yder denne vejledning gratis, da initiativtagere til privatinstitutioner typisk ikke har penge til at betale rådgivere. Lykkes det ikke, at danne privat institutionen, vil der ikke være noget økonomisk mellemværende imellem os. Hvis det… [Læs mere]


Faglig pædagogisk rådgivning

Det Gode Børneliv – LDD`s fag- og medlemsbladLDD har et konsulentkorps, der alle er uddannede pædagoger, har bestridt lederstillinger igennem en årrække og sideløbende har uddannet sig indenfor forskellige grene af daginstitutionsområdet. Vi kan derfor tilbyde en bred vifte af services. En del af ydelserne… [Læs mere]


Tilmelding til:

Har I ikke tilmeldt jer LDD IT-sikkerhedspakke og bestyrelsescarepakke, kan I stadigvæk gøre det herunder.

Det Gode Børneliv – LDD`s fag- og medlemsbladDet Gode Børneliv – LDD`s fag- og medlemsblad

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?