LDD >> Personalejura

Personalejura

Personalejura og administration

PersonalejuraVi yder personalejuridisk rådgivning/sparring i forhold til arbejdsretslige, lovgivnings- og overenskomstmæssige forhold, herunder varetagelse af de administrative forhold i forbindelse med sygdomssager, tjenstlige samtaler, afskedigelsessager m.v. Endvidere varetager vi de personaleadministrative opgaver, herunder fremsendelse af breve, opsigelser m.v. til institutionens ansatte. I forhandlingssager med de faglige organisationer varetager vi ligeledes disse på vegne af institutionen.

Det tilstræbes, at de konkrete sager varetages af den samme personalekonsulent. Dog vil der kunne forekomme særlige situationer (ferie, sygdom m.v.), hvor sagen overleveres til en anden personalekonsulent.

Der udsendes løbende information til institutionerne vedr. løn- og personaleområdet via vores ”lønorientering”.

Institutionerne har mulighed for, via vores hjemmeside, at downloade vejledninger indenfor det arbejdsretslige område. (tjenstlige samtaler, sygesamtaler, advarsler. besparelsesager m.v.)

Vi forhandler og administrerer egne overenskomster (p.t. BUPL og FOA), som privatinstitutioner har mulighed for at tiltræde.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?