Header Image
LDD >> Institutioner

Institutioner

Privat institution:
En privat institution er et dagtilbud der godkendes efter Dagtilbudslovens § 19 stk. 5. Institutionen skal indgive en ansøgning til den kommune som den er beliggende i, og såfremt kommunens godkendelseskriterier er opfyldt, vil kommunen kunne udstede en godkendelse til institutionsdrift.
Institutionen kan enten drives som en privatejet institution eller som en selvejende institution.

Puljeordning:
Puljeordninger findes ikke længere i forhold til den aktuelle lovgivning. Der eksisterer fortsat puljeordninger der er i drift, men de drives primært efter reglerne for privatinstitutioner.

Selvejende daginstitutioner:
En selvejende daginstitution drives efter Dagtilbudslovens § 19 stk. 3. Aftalen af driften af institutionen reguleres af en driftsoverenskomst som tiltrædes af såvel institutionsbestyrelsen som kommunen. Ved indgåelse af en sådan aftale, skal institutionen følge de af kommunen fastsatte regler på forskellige områder, herunder overenskomstvilkår, regnskabsaflæggelse, kommunale fastlagte retningsliner m.m. Aftalen kan sædvanligvis opsiges med 9 måneders varsel.

Øvrige institutioner:
Kan være forskellige projekter, der er finansieret af Statens SATS puljemidler eller andet. Nogle er permanente og andre er tidsbegrænsede projekter. Typisk er de etableret som selvejende institutioner.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?