LDD >> Økonomi og regnskab

Økonomi og regnskab

Økonomi og regnskabLandsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD) har stor erfaring med økonomistyring af selvejende og private daginstitutioner. Det erfaringsgrundlag søger vi løbende at bygge videre på, med udvikling af vores løn- og økonomisystem, økonomistyringsværkstøjer og rapportering til vores medlemsinstitutioner.

En administrationsaftale med LDD indeholder en række serviceydelser i forhold til økonomi og regnskab, der sikrer at ledelse og bestyrelse har et kvalitativt talgrundlag at tage beslutninger ud fra.

  • Udarbejdelse af budgetoplæg af LDD eller institutionen modtager rådgivning til selv at udfærdige et budget, såfremt dette ønskes.
  • Opkrævning og kontrol af korrekt afregning af drifts-, bygnings-, og administrationstilskud.
  • Månedsvis forældreopkrævning samt afregning af friplads-, og søskendetilskud.
  • Bogholderi, herunder likviditetsstyring.
  • Løbende rapportering og økonomiopfølgning.
  • Udarbejdelse af årsregnskab samt revision.
  • Løbende økonomisk rådgivning til ledelse og bestyrelse.

Den enkelte institution har tilknyttet en fast regnskabskonsulent, der bistår ledelse og bestyrelse med økonomistyringen samt er udførende på de løbende opgaver omkring bogholderi og regnskab. Derved sikres det at regnskabskonsulenten har et dybt kendskab til den enkelte institutions økonomi og de tilbagevendende økonomiske problemstillinger der skal løses.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?