LDD >> Faglig pædagogisk rådgivning

Faglig pædagogisk rådgivning

LDD har et konsulentkorps, der alle er uddannede pædagoger, har bestridt lederstillinger igennem en årrække og sideløbende har uddannet sig indenfor forskellige grene af daginstitutionsområdet. Vi kan derfor tilbyde en bred vifte af services. En del af ydelserne er inkluderet i medlemskontingentet og administrationsaftalen, og er beskrevet under punktet basisydelser i samarbejdsaftalen. Herudover kan der tilkøbes forskellige ydelser f.eks. brugerundersøgelser, tilfredshedsundersøgelser, personaleweekends, tilpassede kursusforløb, ledersparring, rekruttering m.m. Konsulenterne står også for et omfattende kursusprogram indenfor det pædagogiske og bestyrelsesmæssige arbejde.

Steen Sterndorf

Faglig pædagogisk rådgivning
Faglig konsulent, pædagogik, ledelse og samarbejde

Steen er uddannet pædagog, har været leder af flere institutioner og har mere end 25 års erfaring som konsulent for daginstitutioner. Steen har udgivet flere bøger om bestyrelsesarbejdet og har stor erfaring med bestyrelsesarbejdet, lederarbejdet, samarbejde med kommuner og oprettelse af dagtilbud.

Primære arbejdsområder:

 • Oprettelse og drift af private og selvejende institutioner
 • Udarbejdelse af ansøgningsmateriale vedr. godkendelse af privat dagtilbud.
 • Bestyrelsesarbejde og bestyrelseskurser
 • Tavshedspligt
 • Stillings- og funktionsbeskrivelser for ledere
 • Ansættelse af ledere
 • Rådgivning om samarbejdsproblemer internt, som eksternt
 • Rådgivning og sparring af ledere
 • Rådgivning og sparring af bestyrelser
 • Rådgivning om bestyrelsesvalg og bestyrelseskompetencer
 • Samarbejdsforhold i institutionen
 • Forhandling af faglige overenskomster for private institutioner
 • Vedtægter og forretningsorden
 • Driftsaftaler
 • Rådgivning og fortolkning af love og vejledninger
 • Samarbejde med kommuner og tilsyn, samt faglige organisationer
 • Rådgivning om forhold vedr. børn, forældre, personale mv.
 • Vejledning om driftsforhold – rådgivning og forhandlinger
 • Planlægning af møder, temadage og kurser

Charlotte Henriksen

Faglig pædagogisk rådgivning
Faglig konsulent  – pædagogik, ledelse og samarbejde

Charlotte er uddannet pædagog. Har en diplomuddannelse i ledelse, en coach uddannelse, en meditations- og mindfulnessuddannelse samt en efteruddannelse i familieterapi.

Charlotte har mange års erfaring indenfor daginstitutionsområdet som leder, coach, projektleder samt konsulent.

Primære arbejdsområder:

 • Rådgivning og sparring i forhold til kommunikation og samarbejde både internt og eksternt
 • Rådgivning og sparring af ledere i forhold til drift, stillings- og funktionsbeskrivelse for ledere, tavshedspligt, ledelsesproblematikker m.v.
 • Ledelsescoaching og lederudvikling
 • Kompetence og medarbejderudvikling
 • Rådgivning og sparring i forhold til forældresamarbejde
 • Rådgivning og sparring i forhold til personale samt børne- og familiesager
 • Rådgivning og sparring af bestyrelser i forhold til bestyrelsesarbejde, kompetenceafklaring, bestyrelsesvalg, tavshedspligt m.v.
 • Samarbejdsproblemer og konflikthåndtering
 • Psykisk arbejdsmiljø, herunder værdiarbejde, APV, LUS, MUS m.v.
 • Rådgivning og sparring i forhold til institutionskultur og forandringsprocesser
 • Rådgivning og sparring i forhold til udvikling af det pædagogiske arbejde
 • Rådgivning og sparring i forhold til samarbejde med kommuner, tilsyn m.v.
 • Driftsspørgsmål generelt
 • Rådgivning og fortolkning af love og vejledninger
 • Planlægning af møder, temadage og kurser

Dorthe Filtenborg

Faglig pædagogisk rådgivning
Pædagogisk Udviklingskonsulent

Uddannet småbørnspædagog. Har 20 års erfaring med ledelse af forskellige dagtilbud. Dorthe har deltaget i det ministerielle arbejde med udformning af den nye styrkede pædagogiske læreplan. Har igennem flere år holdt foredrag og undervist samt fungeret som pædagogisk konsulent.

Dorthe er forfatter til en omfattende mængde udgivelser (bøger, artikler, antologier, pjecer, hæfter, plakater, undervisningsmateriale m.m.).

Primære arbejdsområder:

 • Rådgivning indenfor generelt pædagogisk udviklingsarbejde i dagtilbuddet
 • Pædagogisk arbejde med implementering af den styrkede pædagogiske læreplan
 • Sparring omkring faglig ledelse
 • Fokus på opbygning af læringsmiljøer med høj kvalitet
 • Dagtilbuddets arbejde med pædagogisk dokumentation samt opbygning af en evalueringskultur
 • Input til at oversætte og omsætte den styrkede pædagogiske læreplan til kvalificeret pædagogisk praksis
 • Præsentation af forskellige redskaber til ledelse af pædagogiske processer
 • Fokus på børns leg, trivsel, dannelse, læring og udvikling i en pædagogisk hverdagspraksis
 • Deltage som LDD`s repræsentant i forskellige samarbejdsrelationer fx Tænketanken DEA, Småbørnsløftet, Evalueringsinstituttet (EVA) samt Børne- og Socialministeriet og her tale det gode børneliv op og frem m.m.
 • Fungere som redaktør og hovedskribent ift LDD`s fag- og medlemsblad
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?