LDD >> Løn og personale

Løn og personale

Team Løn- og personale yder tilknyttede institutioner serviceydelser indenfor nedennævnte områder

 

Løn og personale

Lønadministration

Lønadministration i form af månedsvis lønkørsel i forhold til de data institutionen har indberettet. Vi afregner AM-bidrag, A-skat, ATP, pensionsbidrag, gruppelivsforsikringer, feriepenge til feriekonto og andre kreditorer. Overførsel af løn via de ansattes NEM-konto samt levering af lønsedler til E-Boks. Herudover varetager vi indberetninger til E-indkomst, Danmarks Statistik m.fl.

Administration af dagpenge og diverse refusioner herunder løntilskud, fleksjob, barselsfonde og diverse øvrige puljer.

Vi administrerer og rådgiver i forhold til egne og kommunale overenskomster og forhåndsaftaler.

Vi forestår udarbejdelsen af institutionernes ansættelseskontrakter på baggrund af institutionens oplysninger og det juridiske grundlag.

Det tilstræbes, at den enkelte institution har ”egen” lønkonsulent som samarbejdspartner. Dog arbejder vi i team, og der vil derfor kunne forekomme situationer (sygdom, ferie m.v.), hvor andre end den vanlige lønkonsulent vil varetage opgaven for institutionen.

Institutionerne har mulighed for løbende elektronisk adgang til ansættelseskontrakter, lønoplysninger, stamdata, ferieregnskab, fraværsoplysninger, lønsedler og diverse statistikker/rapporter m.v.

 

Budget og budgetopfølgninger (lønsumsstyring)

Institutionerne har mulighed for kontinuerligt at se det forventede lønforbrug, og der udsendes periodisk detaljeret specifikation af det forventede lønforbrug indenfor året.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?