LDD >> Rekrutteringsservice

Rekrutteringsservice

LDD´s Rekrutteringsservice (RS)

 • er et tilbud til jer som medlemsinstitution af LDD der ønsker at blive rådgivet, støttet og hjulpet i processen med ansættelse af ny institutionsledelse og andet personale, samtidig med at I kan opnå rabat på annoncering og aflastning i selve processen.

Der er mange aspekter at være opmærksom på ved ansættelse af ny ledelse – eller medarbejdere:

 • Hvilke kvalifikationer og kompetencer ønsker vi den nye leder/medarbejder skal have?
 • Er der tale om en leder der skal være administrativt funderet og udelukkende have denne funktion – eller skal det være en leder, der også deltager i det daglige pædagogiske arbejde (har gulvtid) og som dermed har mindre fokus/tid på administrativt arbejde?
 • Hvilken profil ønsker vi i institutionen ud fra sammensætningen af personale, bestyrelse, børn mv.?
 • Er der erfaringer eller forhold der ønskes fremhævet, da disse er unikke for præcis jeres institution osv. osv.

RekrutteringsserviceListen over punkter man skal have ”in mente” er lang – og husker man at få alt med når det kommer til stykket i f.eks. stillingsannoncen og de efterfølgende samtaler?

Er bestyrelsen og/eller ansættelsesudvalget ”klædt ordentlig på” til at håndtere rekrutteringsforløbet og afholdelse af interview?

Vores erfaringer i LDD siger os, at det langt fra er alle der sidder i bestyrelsen/ansættelsesudvalget der har prøvet at ansætte personale før – og langt færre der har prøvet, eller har erfaring med – at ansætte ledere.

Er man f.eks. opmærksom på den nye persondatalovgivning (GDPR), der i værste fald kan udløse store bøder hvis man ikke overholder håndteringen af ansøgers data?

Brug RS så I som bestyrelse/institution kan få bistand, blive aflastet, få hjælp og gode råd samt vejledning til ansættelsen af jeres nye leder.
Du som leder der benytter dig af RS får ligeledes masser af aflastning og hjælp der gør at processen bliver mere ”overskuelig”.

Rekrutteringsservice

Hvad indeholder RS fra LDD:

 • Gennemgang af, og rådgivning til jeres udkast til stillingsopslag.
 • Modtagelse og screening af indsendte ansøgninger og CV´er.
 • Hjælp til udvælgelse af kandidater (kun ved lederansættelse).
 • Fremsendelse af bekræftelser til ansøgere om modtagelse af ansøgning.
 • Deltagelse i 1. og 2. samtale med kandidater (kun ved lederansættelse).
 • Udarbejdelse af personanalyse af kandidater til 2. samtale, samt fremsendelse af analyse.
 • Rådgivning til udvalget ved endelige valg af ny leder (kun ved lederansættelse).
 • Hjælp til afklaring af lønniveau / lønforhandling (kun ved lederansættelse).
 • Kontraktudkast udarbejdes til bestyrelsens/ansættelsesudvalgets godkendelse (udarbejdes af LDD´s lønkonsulent).
 • Den endelige kontrakt afsendes til bestyrelsesformanden for underskrift af denne og kandidaten.
 • Fremsendelse af afslag til de resterende ansøgere.
 • Hvis ønskeligt – opfølgende møde med hhv. ny leder samt bestyrelsen/udvalget efter 1-2 måneders ansættelse, og igen efter ca. 6 måneder (kun ved lederansættelse).

Rekrutteringsservice

Det er vigtigt at fremhæve, at den endelige beslutning omkring valget af ny ledelse udelukkende kan og skal tages af bestyrelsen/udvalget – men LDD er med i hele processen og aflaster bestyrelsen/udvalget for store dele af det praktiske arbejde, samt stiller sine kompetencer indenfor HR og rekruttering til rådighed både før, under og efter rekrutteringsforløbet.

Personanalyse

Som en ekstra hjælp til vurderingen af en ny medarbejder, kan I vælge at få udarbejdet en personanalyse af de kandidater som I ønsker at gå videre med til 2. samtale. Dette tilbud gælder for både ledelse og øvrigt personale.

Rekrutteringsservice

Personanalysen kan være med til at give et billede af hvordan kandidaten (angiveligt) reagerer i nedenstående situationer:

 • Kritisk holdning til andre.
 • Forståelse for andre.
 • Nøgtern vurderingsevne.
 • Nysgerrighed og selvbestemmelse.
 • Behov for faste rammer og kontrol.

Indenfor hvert af de 5 punkter vil der være en kort beskrivelse af kandidaten – set ud fra analysens tolkninger på de stillede spørgsmål i personanalysen (40 spørgsmål – varighed max 10 min.).

Som en del af RS kan den enkelte institution/leder tillige gøre brug af personanalysedelen ved ansættelse af pædagoger eller andre medarbejdergrupper, uden yderligere omkostninger, hvis det måtte ønskes.

Analysen skal ses som et støtteværktøj, men bør og må ikke stå alene som endelig vurdering til valg af kandidat.

Er det dyrt!?

Nej – på ingen måde! … Alle omkostninger er indeholdt i den årlige RS-pakke, herunder konsulenttjeneste, hjælp til udarbejdning af stillingsannonce, hjælp til indrykning af stillingsannonce på Jobindex og/eller Ofir (udgifterne til stillingsannoncerne er ikke inkluderet!), LDD´s hjemmeside og vores LinkedIn profil. Gennemførelse og udarbejdelse af personanalyse, lønforhandlinger, møder/samtaler inkl. kørsel, samt eventuelle opfølgende møder med bestyrelse og kandidat (ved ansættelse af ny leder).

Den årlige pris udgør kr. 4.250, – ekskl. moms pr. institution. Aftalen er bindende for 1 år ad gangen, og kan opsiges med 6 måneders varsel.

Til sammenligning kan et rekrutteringsforløb, der købes hos private aktører indenfor ledelses rekruttering, typisk ligge mellem kr. 45.000, – og kr. 80.000, -.

Rekrutteringsservice

Som en ekstra fordel kan institutioner, der er med i RS, indrykke alle deres jobannoncer – som for eksempel pædagoger, PAU´er, medhjælper oa. på Jobindex og/eller Ofir med en rabat på mellem 8 – 38% af listeprisen (rabatten afhænger af hvilken annoncepakke I måtte ønske, og hos hvem I ønsker annoncen slået op). Annoncen skal blot leveres færdig til LDD, så søger vi for at den bliver sendt til enten Jobindex eller Ofir – eller begge.

Aftalen kan benyttes ubegrænset og til alle fagområder så længe den er aktiv.

Ved spørgsmål ring til vores konsulent Johnny Jørgensen på tlf.: 7196 3499 – eller send en mail på: JOJ@LDD.DK og book et møde for at høre mere uddybende om RS.

Rekrutteringsservice

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?