LDD >> Nyhedsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet om COVID-19 den 02-12-2021

Nyhedsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet om COVID-19 den 02-12-2021

Klik herefter for at læse om:

Til alle institutioner i LDD

Vi har tidligere i dag udsendt Børne- og Undervisningsministeriets  nyhedsbrev om COVID-19 til alle daginstitutioner. Ministeriet har opdaget fejl i det udsendte, hvorfor vi udsender det ændrede nyhedsbrev vedhæftet.

I nyhedsbrevet orienteres der om relevante politiske aftaler, retningslinjer, vejledninger samt nye spørgsmål/svar, der er udarbejdet i forbindelse med COVID-19. forholdsregler mv. er under stadig udvikling – eller skal vi sige afvikling 😊, hvorfor ministeriet opfordre til at I løbende holder jer orienteret på www.uvm.dk.

Vær opmærksom på, at ministeriet i nyhedsbrevet nævner:

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet

Kompensation for merudgifter i dagtilbud

Der er udstedt ændringsbekendtgørelse om kompensation for merudgifter i dagtilbud m.v. i 2020 og 2021, der, som følge af COVID-19, er forbundet med genåbning heraf.

Bekendtgørelsen finder anvendelse for ekstra økonomisk tilskud til kompensation i 2020 eller senere for merudgifter, der er afholdt i 2020 eller 2021.

Læs bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation for merudgifter i dagtilbud mv. i 2020, der som følge af covid-19 er forbundet med genåbning heraf her https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2148 (retsinformation.dk).

 

Præcisering i tiltagsmodellen

Tiltagsmodellen, der bl.a. anbefaler, at kommuner iværksætter smitteforebyggende tiltag ved høj lokal smitte, er blevet præciseret på dagtilbuds-området. Således fremgår det nu, at opfordringen om at dagtilbud m.v. tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling, gælder indendørs.

Se den samlede model https://coronasmitte.dk/Media/637734555206582954/Anbefalinger%20til%20tiltag%20ved%20h%C3%B8j%20lokal%20smitte_20211125.pdf (coronasmitte.dk).

 

Hotline og vejledning

Ministeriet har fået henvendelser fra bl.a. dagtilbud m.v. og forældre, der er i tvivl om, hvem forskellige typer af spørgsmål til håndtering af CO-VID-19 skal stiles til, og i nogle tilfælde er de blevet sendt rundt mellem forskellige hotlines og har oplevet længere ventetid. Der er på den baggrund lavet en opdatering af oversigten på uvm.dk over hotline og vejledning, herunder bl.a. en præcisering af, hvem man som bl.a. forælder eller pårørende, leder eller medarbejder i bl.a. dagtilbud m.v. kan kontakte med hvilke typer af spørgsmål til håndtering af COVID-19.

Se den opdaterede oversigt over hotline og vejledning her https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline-og-hjaelp

 

Seneste nye spørgsmål/svar på uvm.dk publiceret efter 13. november 2021

Dagtilbud

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål om dagtilbud fremgår nedenfor:

  • Hvilke anbefalinger gælder der i områder med høj lokal smitte?
  • Er der krav om gyldigt coronapas for personale i dagtilbud m.v.?

Se de seneste nye eller opdaterede spørgsmål om dagtilbud her https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud

Børne- og Undervisningsministeriet kan kontaktes for sektorrelevante spørgsmål til håndtering af COVID-19. For yderligere oplysninger henvises til ministeriets hjemmeside her (uvm.dk).

I nyhedsbrevet og ovenstående finder I som sædvanlig link til de opdaterede oversigter mv over dagtilbudsspecifikke spørgsmål/svar, som er relevant at sætte jer ind i.

Vær iøvrigt opmærksom på, at LDD fortsat IKKE udgiver nyhedsbrevet, hvorfor alle spørgsmål til indholdet i nyhedsbrevet, skal stilles til Børne- og Undervisningsministeriet.

Alle os i LDD sender jer vores bedste decemberhilsner med ønsket en god weekend 😊

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?