LDD >> Information om Covid-19 til LDD’s medlemsinstitutioner 16. december 2021

Information om Covid-19 til LDD’s medlemsinstitutioner 16. december 2021

Klik herefter for at læse om [ Retningslinjer for dagtilbud pr. 15. december 2021 ]

Børne- og Undervisningsministeriet har 15/12 2021 opdateret retningslinjer for dagtilbud mv. på ministeriets område ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

Særligt vil vi fremhæve følgende:

Coronapas for personale

Hvorvidt personale i dagtilbud skal fremvise coronapas eller ej, er et lokalt anliggende.

For kommunale daginstitutioner og kommunal dagpleje gælder det, at kommunen kan fastsætte krav om forevisning af et gyldigt coronapas.

For selvejende daginstitutioner og puljeordninger, der har driftsaftale med kommunen, gælder det, at institutionsbestyrelsen som arbejdsgiver for det pædagogiske personale i henhold til regler fastsat af Beskæftigelsesministeriet kan træffe beslutning om at pålægge medarbejderne at fremvise coronapas, når de møder fysisk ind på deres arbejdsplads.

Herudover har kommunen som driftsaftalepart mulighed for via driftsaftalen at fastsætte krav om, at institutionsbestyrelsen i den selvejende daginstitution eller puljeordning som arbejdsgiver for det pædagogiske personale skal træffe beslutning om at pålægge medarbejderne at fremvise coronapas, når de møder fysisk ind på deres arbejdsplads, hvor hensynet er, at smitte med covid-19 ikke spreder sig, og at institutionen, som er en del af kommunens forsyning, kan holdes åbent.

Tilsvarende gælder for privat dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3, hvor kommunen som aftalepart via driftsaftalen kan fastsætte krav om, at ejeren af den private dagpleje kan forevise gyldigt coronapas.

For privatinstitutioner gælder det, at den private leverandør af privatinstitutionen kan fastsætte krav om forevisning af et gyldigt coronapas. For private pasningsordninger kan ejeren af ordningen fastsætte krav om gyldigt coronapas.

LDD skal i forbindelse med coronapas særligt bemærke, at for selvejende institutioner med driftsoverenskomst/driftsaftale er kommunens ret til at pålægge personalet coronapas i den selvejende institution afhængig af, om dette er aftalt via driftsoverenskomsten/driftsaftalen.

Håndtering af smittetilfælde

Det følger af Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv.”, at børn over 3 år, der identificeres som nære kontakter, og som ikke har symptomer, anbefales først at møde i dagtilbuddet, når de har fået negativt svar på første test (enten hurtigtest eller PCR) og efterfølgende testes på 4. og 6. dagen (PCR) efter sidste nære kontakt med den smittede. Børn, der identificeres som nær kontakt, mens de er i dagtilbud, kan efter vejledningen vente med at blive testet, til de bliver hentet. Dagtilbuddet kan kun opfordre forældre til at holde deres børn hjemme, indtil der er kommet svar på første test. Dagtilbuddet kan derfor ikke afvise børn, der møder frem og ikke følger opfordringen. Ligesom dagtilbuddet heller ikke kan kræve, at barnet bliver hjemme. Børn under 3 år, som er nære kontakter og ikke har symptomer, opfordres ikke til at blive afhentet fra dagtilbud og opfordres heller ikke til test eller isolation. For børn, som bliver nære kontakter i forbindelse med husstandssmitte, anbefales det at følge retningslinjer for nære kontakter, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning ”Opsporing og håndtering af nære kontakter”.

Dagtilbud, som er omfattet af bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, kan afvise at modtage børn med symptomer på COVID-19 med hjemmel i bekendtgørelsen.

LDD skal i forbindelse med håndtering af smittetilfælde gøre opmærksom på, at en decideret lukning pga. coronasmitte af en selvejende institution med driftsoverenskomst/driftsaftale med kommunen udelukkende kan ske efter aftale med kommunen. For private institutioner kan en nedlukning pga. coronasmitte kun ske efter pålæg fra de lokale sundhedsmyndigheder. Al anden lukning vil være at betragte som begrænset åbningstid eller lukkedage og medføre, at den private institution vil skulle tilbagebetale forældrebetaling samt må forudse reduktion af det kommunale tilskud.

Som altid bør I være opmærksomme på, at I på ministeriets hjemmeside kan finde svar på mange af de spørgsmål, I måtte have. Vi modtager selvfølgelig fortsat jeres afklarende spørgsmål mv., hvis der er udfordringer. Hvad angår fortolkninger af retningslinjer samt sundhedsfaglig rådgivning, skal I som hidtil rette jer efter de relevante myndigheder.

Vær også opmærksomme på ministeriets hjemmeside med informationer. Den findes på dette her Dagtilbud | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Vi i LDD sender jer vores varmeste december

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?