LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 14. maj 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 14. maj 2020

Klik på [ download ] for at hente pdf-filen “Retningslinje for dagstilbud“.

Klik på [ download ] for at hente pdf-filen “Værd at vide om sundhedsfaglige anbefalinger til dagtilbudsområdet ved genåbningens anden fase“.

Klik på [ download ] for at hente pdf-filen “Nyhedsbrev genåbning af dagtilbud uge 19 og 20“.

Onsdag 13/5 udsendte Børne- og Undervisningsministeriet nye retningslinjer for den nuværende fase 2 af genåbningen af dagtilbud.

Dette er noget LDD sammen med de øvrige organisationer kraftigt har efterlyst. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi alle godt kunne tænke os nogle mere konkrete og detaljerede vejledninger mv. end det, vi er endt med. Vi vil derfor sikre, at der løbende stilles spørgsmål til ministerier mv. således der kan skabes afklaring mv.

Udfordringen er dog for alle, at reglerne hurtigt bliver indhentet af nye beslutninger om bl.a. genåbningernes faser, revision af sundhedsanbefalinger mv., efterhånden som nye beslutninger træffes, ny viden mv. opnås.

Vær opmærksomme på, at vi i LDD fortsat ikke kan rådgive om sundhedsmæssige spørgsmål samt om fortolkninger af bl.a. om afstandskrav og gruppestørrelse mv. Disse skal rettes til myndighedernes hotlines.

Sundhedsstyrelsens seneste opdaterede anbefalinger om forebyggelse af smittespredning af COVID-19 findes på dette link:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79

Som hidtil anbefalet bør I være opmærksomme på, at I på LDD’s hjemmeside kan finde svar på mange af de spørgsmål, I måtte have. Vi modtager selvfølgelig stadig jeres afklarende spørgsmål mv., hvis ikke svaret findes på hjemmesiden.

Pædagogiske og ledelsesrelaterede spørgsmål

Er der kommet nye retningslinjer for genåbningen af dagtilbud (14/5 2020)?

Børne- og Undervisningsministeriet har 13/5 2020 udsendt nye retningslinjer for fase 2 for genåbningen af dagtilbud.

Børne- og Undervisningsministeriet skriver følgende på deres hjemmeside:

Fra mandag den 18. maj tages endnu et skridt i genåbningen af Danmark, og her vil mange børn, elever og ansatte møde op til en ny hverdag. Ud over den nye vejledning med sundhedsfaglige anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde den 10. maj om blandt andet afstand og hygiejne, er der nu retningslinjer klar for hverdagen i vuggestuer og børnehaver samt på skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område.Retningslinjerne fastslår blandt andet, hvilke elevgrupper på de forskellige uddannelser der er omfattet af genåbningen.

Retningslinjerne fastslår blandt andet, hvilke elevgrupper på de forskellige uddannelser der er omfattet af genåbningen.

”Jeg vil gerne takke undervisningssektoren og Folketingets partier for deres bidrag i processen med at få de nye retningslinjer på plads og ikke mindst for deres store engagement og arbejdsomhed, som betyder, at flere elever nu kan vende tilbage. For nogle vil der stadig være langt til den hverdag, de kender, men det er et skridt i den rigtige retning,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

For grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser vil elever fortsat blive nødundervist, da det ikke vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning, herunder normalt timetal, alle steder.

Ministeriets retningslinjer skal kunne oversættes konkret og lokalt til den enkelte skole eller institution.

”Jeg ved godt, at retningslinjerne ikke svarer på alle spørgsmål, der er derude. Men vi er i løbende dialog med alle fra lærere og pædagoger til institutioner og kommuner, og vi lytter til de udfordringer, som de oplever. Nogle spørgsmål dukker først op, når hverdagen er gået i gang, og dem må vi så svare på, i takt med, at de dukker op,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det vil fortsat bero på en lokal beslutning, hvornår og hvordan skoler og uddannelser kan åbne for de elever, der er en del af genåbningens anden fase. Derfor forventes alle ikke at være klar til at åbne på samme tid og i samme form, men åbningen vil ske løbende fra mandag den 18. maj.

Retningslinjerne for efterskolerne er foreløbige, da der i samarbejde mellem efterskolerne, de frie fagskoler og sundhedsmyndighederne udarbejdes nærmere retningslinjer, der skal sikre, at smitterisikoen mindskes mest muligt.

Som vi tidligere har oplyst, henviser Børne- og Undervisningsministeriet til Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra 10/5 2020, der ligesom de tidligere retningslinjer giver ministeriet de overordnede rammer for organisering, kapacitetstilpasning og krav til læreplaner mv.

Kvadratmeterkravet blev fjernet af Sundhedsstyrelsen med den nye vejledning fra 10/5 2020, og Børne- og Undervisningsministeriet har 13/5 2020 skrevet følgende

Aktiviteter i dagtilbud organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal ansatte per gruppe. Det betyder også, at blanding af børn mellem stuer skal begrænses.
Børn kan dog, når der er få børn tilbage, i mindre omfang samles på tværs af et par stuer (helst de samme stuer) i det omfang, dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til børnenes trivsel. Dette kunne være i forbindelse med ydertimer eller i ferieperioder.

Yderligere præciserer ministeriet:

Det generelle krav om 1 meters afstand, for så vidt angår børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene, gælder ikke. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på, at samvær foregår inden for stuen, og der er stort fokus på hygiejne. Dog skal afstand på 1 meter så vidt muligt overholdes ved fx frokostsituationer, hente-bringe-situationer, forældresamtaler el. lign.

Endvidere skriver ministeriet:

Det er den ansvarlige myndighed, bestyrelse eller leder, der – ud fra de sundhedsfaglige vejledninger – tilrettelægger det konkrete tilbud. Den ansvarlige myndighed, bestyrelse eller leder kan for at leve op til sundhedsmæssige anbefalinger udskyde sprogvurderinger samt evaluering og implementering af læreplanen.

Vær også opmærksom på, at ministeriet om obligatoriske tilbud skriver følgende:

Der er pligt til at være i obligatoriske tilbud efter gældende lovgivning. Det er vigtigt, at kommunen eller den enkelte institution fortsat foretager en opsøgende indsats i forhold til udsatte og to-sprogede børn og familier for at sikre, at disse børn i videst muligt omfang er i dagtilbud, foruden en opmærksomhed på evt. tiltag ift. børn der har været længe væk fra dagtilbuddet.

Som sagt er den samlede vejledning vedhæftet dette nyhedsbrev.

Der har de seneste dage været en vis forvirring om, hvad der kunne forventes af yderligere retningslinjer. Efter det seneste møde med Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen 13/5 2020 kan vi oplyse, at der ikke vil komme sektorbestemte vejledninger fra Sundhedsstyrelsen i forbindelse med den nuværende fase 2 af genåbningen. Der vil dog komme yderligere præciseringer i form af spørgsmål og svar på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Børne- og Undervisningsministeriet har 13/5 2020 udsendt vedhæftede retningslinjer for fase 2 i genåbningen for dagtilbud. Den kan også findes via dette link:

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/maj/200513-retningslinjer-for-dagtilbud.pdf?la=da

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan det samlede materiale findes på dette link:

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200513-her-er-rammerne-for-genaabningens-fase-2-paa-boerne-og-undervisningsministeriets-omraade

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?