LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner den 08. juni 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner den 08. juni 2020

Danmark åbner mere og mere op efter nedlukningen pga. COVID-19, så hverdagen begynder at kunne skimtes i sin nye udformning. Det er noget vi alle glæder os over.

Senest er der ændret i forsamlingsforbuddet, hvilket måske kan være en lettelse for de mange institutioner mv., der har behov for afholdelse af forældremøder med valg til bestyrelsen eller fx har et sommerarrangement, de gerne vil have afholdt.

Vi kan anbefale, at I holder jer opdateret via dagspressen samt ministerier og myndigheders hjemmesider mv.

Vær opmærksom på, at alle møder, sommerfester mv. skal overholde myndighedernes regler og retningslinjer.

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan I altid finde de opdaterede rammer for bl.a. genåbning. Dette kan findes på følgende link:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud

I skal forsat være opmærksomme på, at LDD ikke kan besvare og fortolke sundhedsfaglige spørgsmål som fx forholdsregler ved smitte blandt børn eller ansatte, samt at LDD heller ikke rådgiver om fortolkning af reglerne for genåbning, fx hvordan man må forsamles. Disse spørgsmål skal altid rettes til den relevante myndighed eller lign.

I kan finde kontakt data til de forskellige hotlines via følgende link:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline-og-hjaelp

LDD er begyndt så småt at arbejde på vores kontorer så normalt, det nu kan lade sig gøre, med afspritning mv. ligeledes har vi mødevirksomhed i det omfang, det er nødvendigt og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Som altid bør I være opmærksomme på, at I på LDD’s hjemmeside kan finde svar på mange af de spørgsmål, I måtte have. Vi modtager selvfølgelig stadig jeres afklarende spørgsmål, hvis ikke svaret findes på hjemmesiden.

 

Pædagogiske og ledelsesrelaterede spørgsmål

Har Sundhedsstyrelsens udarbejdet ny information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge? (8/6 2020)

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet informationsmateriale, der beskriver, hvordan bl.a. dagtilbud skal forholde sig ved tilfælde af COVID-19 blandt børn og medarbejdere.

Materialet er relevant for dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, ungdomsklubber samt sports- og andre fritidsaktiviteter.

Materialet er tiltænkt ledere i de pågældende tilbud samt medarbejdere i den kommunale sundhedstjeneste.

Vejledningen findes på dette link:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilfælde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Information-om-COVID-19-til-dagtilbud_-skoler-mm.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337

Er der særlige forhold for sommerferiepasning 2020? (8/6 2020)

Sommerferien står for døren og ferieplanlægningen i dagtilbuddene har været i gang i lang tid. Dog kan coronakrisen have ændret ved forældres behov for sommerferiepasning. LDD anbefaler derfor at institutionerne sikre sig at tjekke, om forældre kan have behov for at ændre i deres pasningsbehov, så feriepasningen kan tilrettelægges ud fra familiernes nu aktuelle pasningsbehov.

Den endelige beslutning om omfang og organisering af feriepasning træffes som altid af ledelsen i institutionen, men LDD anbefaler at man tjekker efter en ekstra gang, da alle institutioner jo har pligt til at tilbyde pasning til alle børn uanset hvad forældrene hidtil måtte have meldt.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?