LDD >> Information om håndtering af COVID-19 (coronavirus), den 02. marts 2020

Information om håndtering af COVID-19 (coronavirus), den 02. marts 2020

Information om håndtering af COVID-19 (coronavirus), den 02. marts 2020Mange af jer har de seneste dage kontaktet LDD for oplysninger om, hvordan I skal forholde jer i forbindelse med coronavirus.

Vi vil i den forbindelse opfordre til, at I ved tvivl bør følge jeres lokale kommunes vejledning og evt. søge information via sundhedsmyndighederne.

Forhold vedr. børn forældre og andre

Det fremgår bl.a. af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar, at der ikke er påvist øget risiko for alvorlig sygdom blandt børn og unge, der smittes med coronavirus, og der er samlet set en lav frekvens af børn og unge, der smittes med coronavirus.

Ud fra den viden man har ind til nu, tyder det på, at langt de fleste børn og unge har et mildt forløb af sygdommen.

Det fremgår ligeledes, at man ikke skal tage særlige forholdsregler over for personer, der har rejst i områder med smitte. Der er heller ikke særlige forholdsregler for borgere, der har kontakt med tilrejsende fra områder med smitte. De fleste rejsende, der har opholdt sig i de områder, hvor der er konstateret smitte med ny coronavirus, har meget lille risiko for at have været udsat for smitte og dermed for at smitte andre.

Sundhedsmyndighederne i Danmark anvender ikke rutinemæssigt karantæne over for personer, der er hjemvendt fra udlandsrejser. Karantæne og andre lignende tiltag vil kun blive sat i værk over for personer, der, på baggrund af en individuel vurdering, anses for at være i høj risiko for smitte.

Personer, som udvikler tegn på sygdom i luftvejene med fx hoste, åndenød og feber i løbet af de første 14 dage efter hjemkomst fra Kina, bør ringe til egen læge.

I kan se, hvilke områder, det aktuelt drejer sig om på Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrols (ECDC) særlige sider om udbruddet. Det samme gælder, hvis du selv udvikler symptomer OG har været i kontakt med en smittet eller formodet smittet

Forhold vedr. medarbejdere

I forhold til de arbejdsretslige forhold omkring fravær på grund af coronavirus er det således, at en medarbejder, der er syg med coronavirus (har som ved anden egen sygdom ret til at blive hjemme med løn (eller evt. sygedagpenge).

En medarbejder, der er under mistanke for at være smittet med coronavirus, og som efter vurdering af sundhedsmyndighederne er pålagt karantæne, skal kontakte sin arbejdsgiver herom. Såfremt den pågældende ikke er syg, er det LDD`s opfattelse, at arbejdsgiveren bør pålægge medarbejderen at arbejde hjemme, såfremt dette er muligt under hensyn til stillingen, arbejdsopgaver, og at de nødvendige arbejdsredskaber er til rådighed for medarbejderen. De almindelige regler for arbejdsgiverens ledelsesret og tilrettelæggelse af arbejdet vil her finde anvendelse. Der skal udbetales sædvanlig løn. For medarbejdere, hvor det ikke vil være muligt at arbejde hjemme, vil der ligeledes skulle betales sædvanlig løn.

En medarbejder, som er pårørende/har haft nær kontakt til en person, som er under mistanke for at være smittet/er smittet med coronas, og hvor der efter aftale med sundhedsmyndighederne etableres frivillig karantæne (fx hjemmekarantæne) skal kontakte sin arbejdsgiver herom. Såfremt den pågældende ikke er syg, gælder samme som ovenfor.

Institutionen kan naturligvis forlange dokumentation fra den/de pågældende medarbejdere.

Hvis der i øvrigt er konkrete personalejuridiske spørgsmål relateret til coronavirus, er I naturligvis altid velkommen til at kontakte os i HR.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?