LDD >> # Kurser og temadage >> Temadag for ledere i private og selvejende institutioner

Temadag for ledere i private og selvejende institutioner

Kære leder!

Igennem de seneste år har lederrollen og lederopgaven ændret sig og stiller således i dag større krav til lederen og dennes kompetencer. I LDD’s konsulentfunktion oplever vi, at dette giver anledning til flere udfordringer for jer ledere, ikke mindst i jeres samarbejde med såvel forældre samt ansatte og særligt med bestyrelsen. Ofte oplever vi, at ledere med lang erfaring og indsigt helt utilsigtet bliver udfordret og føler sig usikre på hvordan de skal agere og kommunikere.

Vi oplever, at forældre stiller klare og specifikke krav, som ofte ved første øjekast kan virke relevante, men ved nærmere eftertanke måske skal håndteres strategisk og velovervejet. I de helt grelle tilfælde ser vi dygtige ledere, som uden at de selv opdager det, har fået viklet sig ind i spind, som forældre, ansatte eller bestyrelse pænt laver, for til sidst enten at måtte kaste håndklædet i ringen og i bedste fald søge andet arbejde eller i værste fald gå ned med stress anden sygdom eller ende med en afskedigelse.

På den baggrund har vi planlagt en række identiske temadage for ledere i de institutioner, som LDD administrerer med løn og regnskab.

Programmet tager afsæt i de erfaringer, vi gennem den seneste tid har erfaret og er sammensat således:

Program
09.00-09.30:  Ankomst og morgenmad
09.30-10.45:  Intro – Roller, kompetencefordeling og funktions-/stillingsbeskrivelse. Procedure og proces i forhold til samarbejde mellem leder og bestyrelse/forældre
10.45-11.00:  Pause
11.00-12.15:  Henvendelser/klager og kommunikationsprincipper. Procedure/proces mellem leder, bestyrelse/forældre og/eller medarbejdere
12.15-13.00:  Frokost
13.00-14.15:  Strategisk/visionær ledelse, information på skrift og bestyrelsesmøderne. Samarbejde mellem leder og bestyrelse/forældre
14.15-14.45:  Kaffepause
14.45-16.00:  Personaleledelse,

Undervisere
Merete Madsen, Charlotte Henriksen og Steen Sterndorf, alle fra LDD.

Datoer
Temadagene afholdes følgende datoer:

08/10 2018   LDD, Hejrevang 21D 1, 3450 Allerød – Tilmeldingsfrist: 24/9 2018
09/10 2018   Danhostel Ringsted, Sct. Bendtsgade 18, 4100 Ringsted – Tilmeldingsfrist: 25/9 2018
11/10 2018    Krunch, Øresundsvej 14, 2300 København S. – Tilmeldingsfrist: 26/9 2018
12/10 2018    LDD, Hejrevang 21D 1, 3450 Allerød – Tilmeldingsfrist: 27/9 2018
22/10 2018    Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2A, 7000 Fredericia – Tilmeldingsfrist: 8/10 2018
23/10 2018    U3z Aalborg Vandrerhjem i Aalborg, Skydebanevej 50, 9000 Aalborg – Tilmeldingsfrist: 9/10 2018
07/11 2018    Mødecenter Odense, Buchwald – Tilmeldingsfrist: 24/10 2018

Deltagere og pris
På hver temadag er der et begrænset antal pladser. Hver institution forventes at deltage, og der er kun pladser til ledere.
Da vi forventer, der er pres på for tilmeldinger, bliver temadagene besat efter først til mølle-princippet.
Prisen for deltagelse er kr. 150,00 for institutioner, som er i fuld administration hos LDD. Øvrige kan deltage i det omfang, der er ledige pladser, og til en pris af kr. 850,00.

Tilmelding
Kan ske via hjemmesiden www.ldd.dk eller på e-mail: kursus@danskedaginstitutioner.dk. Ved det sidste skal der påføres følgende oplysninger: Kursusdato samt institutionens navn, adresse og EAN-nummer. Derudover for- og efternavn på deltageren.
Tilmeldingen er bindende.

Yderligere oplysninger
Henvendelse til faglig konsulent Steen Sterndorf, Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, tlf. 32 95 32 30 eller på e-mail: sts@danskedaginstitutioner.dk, eller via hjemmesiden www.ldd.dk.

Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfristen er fastsat af hensyn til aftaler med kursusstedet kan overholdes. Pladser besættes efter først til mølle-princippet, dog har ledere i institutioner, der er er i fuld administration hos LDD fortrinsret, herefter ledere i institutioner, der er i delvis administration, efterfulgt af ledere i institutioner med almindeligt medlemskab af LDD og sidst øvrige.

Skulle tilmeldingsfristen være overskredet; Ring da til Annelie Osterkrüger på tlf. 50 60 86 02 – og hør, om der er ledige pladser!

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?