LDD >> # Persondataforordningen >> Folketinget vedtog d.19. dec 2017 – Skattefritagelsen for daginstitutioner

Folketinget vedtog d.19. dec 2017 – Skattefritagelsen for daginstitutioner

Folketinget vedtog d.19. dec 2017 - Skattefritagelsen for daginstitutioner
NYT FRA REVISOR TIL SELVEJENDE OG ”PRIVATE” DAGINSTITUTIONER, ADMINISTRERET AF DANSKE DAGINSTITUTIONER

SKAT

Vi kan med glæde oplyse, at det endelig lykkedes at få gjort langt størstedelen af daginstitutioner skattefrie.

Folketinget vedtog den 19. december 2017 Lovforslag nr. 105, hvorefter daginstitutioner, der er organiseret som selvejende, er undtaget fra skattepligt. Loven er gælder med tilbagevirkende kraft.

Skattefritagelsen gælder dog kun daginstitutioner, der juridisk er organiseret som selvejende institution. Langt de fleste af de daginstitutioner der er tilknyttet Danske Daginstitutioner er selvejende uanset om I kalder jer ”selvejende” eller ”private”. Det afgørende er, hvad der står i jeres vedtægter.

Vi vil anbefale at du komtrollerer dine vedtægter og sikrer dig at det positivt fremgår at din institution er selvejende.

Fremgår det ikke tydeligt af vedtægterne, at I er selvejende (f.eks. kan det i stedet fremgå at i er en forening), skal du hurtigst muligt kontakte Danske Daginstitutioner. Det skyldes at i dermed fortsat er skattepligtige. Men.. Vi forventer, at der etableres en overgangsordning, så det vil være muligt indtil juni 2019 at skifte juridisk organisationsform og dermed opnå skattefrihed fra og med 2018. Der kan dog være udfordringer forbundet med ændring af juridisk organisationsform, og man skal derfor sikre sig at være i god tid.

Der er efter vor opfattelse tale om en rimelig og nødvendig lov der stadfæster den årelange praksis der har været på området. Samtidig er afværget betydelige omkostninger til opgørelse af skattepligtig indkomst, udarbejdelse af selvangivelser samt skatterådgivning og skatteplanlægning.

Download denne nyhed i pdf-dokument: [download]

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited – et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse – og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.100 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt 64.000 medarbejdere i 154 lande.

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?