LDD >> Events >> Uddannelse for lederaspiranter – Allerød

Uddannelse for lederaspiranter – Allerød

20-11-2023 9:00 / 15:45

Uddannelse for lederaspiranter - Allerød

Uddannelse for lederaspiranter

 • for souschefer, pædagoger m.fl. med lyst og potentiale til ledelsesfunktioner

Der har over en årrække været en tendens til at fravælge souschefer og stedfortrædere i daginstitutioner, hvilket kan gøre institutionernes ledelser yderst sårbare. Vi har derfor her i LDD oplevet behovet for at sikre, at der er ledelse uanset lederens tilstedeværelse ved ferie, sygdom, fravær mv.

LDD’s konsulenter har igennem længere tid anbefalet, at der sikres gennemgående og stabil ledelse i institutionen og, at dette tydeliggøres ved f.eks. at have en souschef, stedfortræder eller lignende.

LDD har derfor besluttet at tilbyde den første uddannelse målrette mod lederaspiranter som enten gerne selv vil styrke deres ledelsesmæssige kompetencer, eller medarbejdere som institutionen ønsker at opkvalificere til at tage del i ledelsen.

Uddannelsen er målrettet til:

 • souschefer
 • stedfortrædere
 • afdelingsledere
 • pædagoger med lyst og potentiale til at varetage en ledelsesfunktion.

Vi starter denne nye uddannelse op allerede her i efteråret 2023. Den omfatter bl.a. en gennemgang af det formelle ledelsesrum, som souschef, stedfortræder eller afdelingsleder varetager i forhold til leder og kollegaer, samt oplæg om opgavefordeling og tid til ledelsesopgaverne. Der vil desuden også blive undervist i, hvad det betyder, at både stedfortræder og souschef begge har konstitueringspligt, forskellen i forhold til hverdagen, samt hvornår det giver mening at have flere ledelseslag?

Derudover vil uddannelsen arbejde med hverdagens dilemmaer for en lederaspirant, overgangen ved det at gå fra rollen som ligeværdig kollega til at have en ledelsesfunktion, at være en del af et ledelsesteam tillige med temaet, indtagelse af ledelsesrummet i forhold til eksterne samarbejdspartnere og forældre.

Når man som pædagog/souschef mv. går med overvejelser om at indtage en større del af ledelsesrummet, er det vigtigt at have en viden om, hvilket fokus der er ved lederansættelser, og være sig tydeligt bevidst om egne faglige kompetencer, personlige kvalifikationer, samt hvilke erfaringer man besidder for at skabe sig en tilgang til ledelsesopgaven. Yderligere er det vigtigt at være opmærksom på at danne sig relevante netværk mv.

Som en del af denne afklaring er det vigtigt at have en grundlæggende viden om, hvordan opgave- og kompetencefordelingen mellem de forskellige ledelsesfunktioner kan være, og få afklaret, hvordan man ser sig selv i en ledelsesfunktion – nu og på sigt. Dette vil bl.a. ske via undervisning og praktiske øvelser. Alt sammen for at sikre deltagerne de bedste muligheder for at klargøre sig til at varetage en ledelsesfunktion og understøtte den nuværende ledelse bedst.

På uddannelsen vil vi gennemgå en pallette af muligheder for at styrke deltagernes faglige kompetencer og personlige kvalifikationer, således at deltagerne efter endt uddannelse er afklaret om eget ståsted, muligheder, begrænsninger og har en fornemmelse af hvornår det kan blive udfordrende at være en del af en ledelse.

Uddannelsen gør deltagerne parat til at påtage sig ledelsen, når det måtte blive nødvendigt at indtage ”ledelsesrummet” som 2. ordens ledelse (hvor en leder leder andre ledere), ligesom uddannelsen sætter deltagerne i stand til at skabe harmoni mellem egne ledelsesopgaver, personlige værdier og privatliv.

Uddannelsen vil omfatte en velovervejet blanding af holdundervisning og praktiske øvelser. Alt sammen for at sikre deltagerne de bedste muligheder for, at gøre sig klar til at varetage en ledelsesfunktion og understøtte den nuværende ledelse bedst.

Vi ser frem til at udbyde uddannelsen til ansatte i institutioner tilknyttet LDD.

Formål:

 at sikre afklaring og kompetenceudvikling for pædagoger med tanker/ønsker om at blive afdelingsleder, stedfortræder, souschef eller leder i en daginstitution

 • at styrke nuværende afdelingsledere og souschefer i at være en del af et ledelsesteam
 • at styrke nuværende stedfortrædere i at være klar til en konstituering som leder
 • at give en målrettet introduktion til samarbejdet og sammenhængen i ledelsesopgaverne lokalt i daginstitutionen kombineret med LDD’s tilbud om administration, uddannelse og rådgivning
 • at bidrage til deltagernes afklaring af egne kompetencer, ressourcer, potentialer i forhold til at kunne varetage en ledelsesfunktion
 • at vejlede deltagerne i fortsat udvikling og uddannelse som leder
 • at sikre kontinuitet i ledelsesopgaven i den enkelte daginstitution

Målgruppe:

 Pædagoger uden ledelsesansvar, som har tanker om at ville indtage en ledelsesfunktion,

 • Nuværende souschefer, stedfortrædere og afdelingsledere som gerne vil styrkes i deres kompetencer, ressourcer, jobfunktion mv.

Tidspunkt/sted:

Mandag 20/11 og tirsdag 21/11 2023

Nordsjællands KonferenceCenter
Gydevang 39-41
3450 Allerød

 

Pris:

Deltagelse i uddannelsesforløbet er gratis for ansatte i institutioner, som er i fuld administration hos LDD. Medarbejdere fra institutioner medlem af LDD og uden fuld administration, kan deltage til en pris af kr. 995,00. Deltagere fra øvrige institutioner kan deltage i det omfang, der er ledige pladser, og til en pris af kr. 1.995,00. Priserne er eks. moms. og inkluderer bespisning og kopi af de anvendte slides.

Da vi erfaringsmæssigt ved, at der på flere af vores uddannelser kan være stor søgning, bliver uddannelserne besat efter først til mølle-princippet. Dog har medarbejdere i institutioner, der er i fuld administration hos LDD fortrinsret. Derefter kommer medarbejdere i institutioner, der er i delvis administration hos LDD, efterfulgt af medarbejdere i institutioner med almindeligt medlemskab af LDD og til sidst eventuelt øvrige.

Tilmelding:

Skal ske via hjemmesiden www.ldd.dk under kurser/aktivitetskalender. Tilmeldingen er bindende.

Det er vigtigt at på tilmeldingen står navn/efternavn og jobfunktion (souschef, stedfortræder, afdelingsleder, pædagog) den tilmeldte har.

Vær opmærksom på, at særlige forhold vedr. forplejning skal oplyses til LDD, senest 14 dage før uddannelsen afholdes. Vi kan ikke love, at vi kan efterkomme alle ønsker om særlig forplejning, men vi gør gerne et forsøg.

Program dag 1

9.00              Velkomst v/Steen Sterndorf

 • Præsentation og gensidige forventninger
 • Kort gennemgang af dagens program og uddannelsens opbygning
 • Morgenmad under dette punkt

9.30              Gennemgang af det formelle ledelsesrum som souschef, stedfortræder eller afdelingsleder i forhold til leder og kollegaer v/Steen Sterndorf

 • Hvordan aflønnes de forskellige ledelsesfunktioner?
 • Opgavefordeling og tid til ledelsesopgaverne
 • Hvad betyder det, at en stedfortræder eller souschef begge har konstitueringspligt – og hvad er forskellen så til hverdag?
 • Hvornår giver det mening at have flere ledelseslag?

10.45            Pause

11.00            Hverdagens dilemmaer som lederaspirant v/Nana Nyhuus

Gruppearbejder om:

 • At gå fra rollen som ligeværdig kollega til at have en ledelsesfunktion
 • At være en del af et ledelsesteam
 • Ledelsesrummet i forhold til eksterne samarbejdspartnere og forældre

12.00            Frokost

12.45            Hvad har vi fokus på ved lederansættelser v/Johnny Jørgensen

 • Faglige kompetencer
 • Personlige kvalifikationer
 • Erfaring
 • Tilgangen til ledelsesopgaven

Kaffe/te undervejs

Hvordan afklarer vi kandidaterne ved lederansættelser?

 • Brug af testværktøjer
 • Besvarelse af cases
 • Referencer

Hvordan finder vi kandidaterne til lederansættelser?

 • Intern rekruttering
 • Direkte personlig opfordring til at sende en ansøgning
 • Netværk
 • Annoncering

15.30            Evaluering v/Steen Sterndorf

Herunder særlige opmærksomhedspunkter til opsamling på dag 2

15.45            Tak for i dag 😊

Program dag 2

9.00              Velkomst v/Johnny Jørgensen

 • Kort gennemgang af hhv. gensidige forventninger til dagens program
 • Morgenmad under dette punkt

9.15              Stillings- og funktionsbeskrivelser v/Steen Sterndorf

 • Har overenskomsten noget at sige?
 • Hvordan kan en opgave- og kompetencefordeling mellem de forskellige ledelsesfunktioner se ud?

10.15            Pause

10.30            Hvor ser du dig selv i en ledelsesfunktion – nu og på sigt? v/Nana Nyhuus

 • Individuelle øvelser med fælles feedback

12.00            Frokost

 12.45            Hvordan kan du med fordel øve dig i at varetage en ledelsesfunktion? v/Nana Nyhuus

 • Med udgangspunkt i formiddagens individuelle øvelser gennemgår vi en pallette af muligheder for at styrke jeres faglige kompetencer og personlige kvalifikationer

                     Kaffe/te undervejs

Hvornår bliver det svært?

                     Gruppearbejder om:

 • At indtage ”ledelsesrummet”, når man arbejder under en 2. ordens ledelse (hvor en leder leder andre ledere)
 • At få harmoni mellem ens ledelsesopgaver, personlige værdier og privatliv

15.00            LDD’s tilbud til ledere v/Nana Nyhuus

15.15            Evaluering v/Johnny Jørgensen

15.45            Tak for i dag 😊

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?