LDD >> Events >> Uddannelse for lederaspiranter – Allerød

Uddannelse for lederaspiranter – Allerød

Starts in

02-05-2024 9:00 / 15:45

Uddannelse for lederaspiranter - Allerød

Uddannelse for lederaspiranter for souschefer, pædagoger m.fl. med lyst og potentiale til ledelsesfunktioner

Der har over en årrække været en tendens til at fravælge souschefer og stedfortrædere i daginstitutioner, hvilket kan gøre institutionernes ledelser yderst sårbare. Vi har derfor her i LDD oplevet behovet for at sikre, at der er ledelse uanset lederens tilstedeværelse ved ferie, sygdom, fravær mv.

LDD’s konsulenter har igennem længere tid anbefalet, at der sikres gennemgående og stabil ledelse i institutionen og, at dette tydeliggøres ved f.eks. at have en souschef, stedfortræder eller lignende.

LDD har derfor besluttet at tilbyde den første uddannelse målrette mod lederaspiranter som enten gerne selv vil styrke deres ledelsesmæssige kompetencer, eller medarbejdere som institutionen ønsker at opkvalificere til at tage del i ledelsen.

Uddannelsen er målrettet til:

 • souschefer
 • stedfortrædere
 • afdelingsledere
 • pædagoger med lyst og potentiale til at varetage en ledelsesfunktion.

Vi startede denne uddannelse i efteråret 2023, og havde flere deltagere fra LDD’s tilknyttede institutioner.

Uddannelsen omfatter bl.a. en gennemgang af det formelle ledelsesrum, som souschef, stedfortræder eller afdelingsleder varetager i forhold til leder og kollegaer, samt oplæg om opgavefordeling og tid til ledelsesopgaverne. Der vil desuden også blive undervist i, hvad det betyder, at både stedfortræder og souschef begge har konstitueringspligt, forskellen i forhold til hverdagen, samt hvornår det giver mening at have flere ledelseslag?

Derudover vil uddannelsen arbejde med hverdagens dilemmaer for en lederaspirant, overgangen ved det at gå fra rollen som ligeværdig kollega til at have en ledelsesfunktion, at være en del af et ledelsesteam tillige med temaet, indtagelse af ledelsesrummet i forhold til eksterne samarbejdspartnere og forældre.

Når man som pædagog/souschef mv. går med overvejelser om at indtage en større del af ledelsesrummet, er det vigtigt at have en viden om, hvilket fokus der er ved lederansættelser, og være sig tydeligt bevidst om egne faglige kompetencer, personlige kvalifikationer, samt hvilke erfaringer man besidder for at skabe sig en tilgang til ledelsesopgaven. Yderligere er det vigtigt at være opmærksom på at danne sig relevante netværk mv.

Som en del af denne afklaring er det vigtigt at have en grundlæggende viden om, hvordan opgave- og kompetencefordelingen mellem de forskellige ledelsesfunktioner kan være, og få afklaret, hvordan man ser sig selv i en ledelsesfunktion – nu og på sigt. Dette vil bl.a. ske via undervisning og praktiske øvelser. Alt sammen for at sikre deltagerne de bedste muligheder for at klargøre sig til at varetage en ledelsesfunktion og understøtte den nuværende ledelse bedst.

På uddannelsen vil vi gennemgå en pallette af muligheder for at styrke deltagernes faglige kompetencer og personlige kvalifikationer, således at deltagerne efter endt uddannelse er afklaret om eget ståsted, muligheder, begrænsninger og har en fornemmelse af hvornår det kan blive udfordrende at være en del af en ledelse.

Uddannelsen gør deltagerne parat til at påtage sig ledelsen, når det måtte blive nødvendigt at indtage ”ledelsesrummet” som 2. ordens ledelse (hvor en leder leder andre ledere), ligesom uddannelsen sætter deltagerne i stand til at skabe harmoni mellem egne ledelsesopgaver, personlige værdier og privatliv.

Uddannelsen vil omfatte en velovervejet blanding af holdundervisning og praktiske øvelser. Alt sammen for at sikre deltagerne de bedste muligheder for afkalring, at gøre sig klar til at varetage en ledelsesfunktion og understøtte den nuværende ledelse bedst.

Vi ser frem til at udbyde uddannelsen til ansatte i institutioner tilknyttet LDD.

Formål:

 • at sikre afklaring og kompetenceudvikling for pædagoger med tanker/ønsker om at blive afdelingsleder, stedfortræder, souschef eller leder i en daginstitution
 • at styrke nuværende afdelingsledere og souschefer i at være en del af et ledelsesteam
 • at styrke nuværende stedfortrædere i at være klar til en konstituering som leder
 • at give en målrettet introduktion til samarbejdet og sammenhængen i ledelsesopgaverne lokalt i daginstitutionen kombineret med LDD’s tilbud om administration, uddannelse og rådgivning
 • at bidrage til deltagernes afklaring af egne kompetencer, ressourcer, potentialer i forhold til at kunne varetage en ledelsesfunktion
 • at vejlede deltagerne i fortsat udvikling og uddannelse som leder
 • at sikre kontinuitet i ledelsesopgaven i den enkelte daginstitution

Målgruppe:

 • Pædagoger uden ledelsesansvar, som har tanker om at ville indtage en ledelsesfunktion,
 • Nuværende souschefer, stedfortrædere og afdelingsledere som gerne vil styrkes i deres kompetencer, ressourcer, jobfunktion mv.

Tidspunkt:

Torsdag den 2. maj og fredag den 3. maj 2024

i LDD’s lokaler, Hejrevang 21D, 1, 3450 Allerød

Pris:

Deltagelse i uddannelsesforløbet er gratis for ansatte i institutioner, som er i fuld administration hos LDD. Medarbejdere fra institutioner medlem af LDD og uden fuld administration, kan deltage til en pris af kr. 995,00. Deltagere fra øvrige institutioner kan deltage i det omfang, der er ledige pladser, og til en pris af kr. 1.995,00. Priserne er eks. moms. og inkluderer bespisning og kopi af de anvendte slides.

Da vi erfaringsmæssigt ved, at der på flere af vores uddannelser kan være stor søgning, bliver uddannelserne besat efter først til mølle-princippet. Dog har medarbejdere i institutioner, der er i fuld administration hos LDD fortrinsret. Derefter kommer medarbejdere i institutioner, der er i delvis administration hos LDD, efterfulgt af medarbejdere i institutioner med almindeligt medlemskab af LDD og til sidst eventuelt øvrige.

Tilmelding:

Skal ske via hjemmesiden  Tilmeldingen er bindende og skal ske senest 15/4 2024..

Vær opmærksom på, at særlige forhold vedr. fødevareallergi, religion mv. skal oplyses til LDD senest 14 dage før kurset afholdes. Vi tager forbehold for eventuel ekstraopkrævning, hvis særlige kosthensyn, betyder ekstraudgifter til kursusstedet.

Vi kan ikke love, at vi kan efterkomme alle ønsker til forplejning, men vi gør gerne et forsøg.

 

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?