LDD >> Events >> Lederuddannelse modul 2 for nye ledere i private daginstitutioner – Allerød

Lederuddannelse modul 2 for nye ledere i private daginstitutioner – Allerød

Starts in

10-10-2023 9:00 / 16:00

Lederuddannelse modul 2 for nye ledere i private daginstitutioner - Allerød

Lederuddannelse for nye ledere i private daginstitutioner i LDD – modul 2, den 10.-11. oktober 2023

Kære leder i en privat institution i LDD!

Vi er nu atter klar med endnu et modul 2 af LDD’s lederuddannelse. Dette modul udbydes som et samlet 2-dages modul afviklet i Allerød. Senere i foråret 2024 bliver modulet atter udbudt i Odense.

Uddannelsen var i 2022 ret populær og udgøres af 2 moduler, og nu udbydes atter modul 2.

I 2022 gennemførte flere ledere uddannelsen, heraf har over 30 helt afsluttet uddannelsen.

En forudsætning for deltagelse i modul 2 er, at modul 1 er færdigafsluttet. Vi håber at se rigtig mange af jer, der allerede har afsluttet første modul.

På modul 2 vil undervisere være fra LDD’s økonomiafdelinger, HR-jurister, rekrutteringsservice og eventuelt udvalgte konsulenter, yderligere har vi heldige at Lene Skou Gleerup, Lederfaglig konsulent BUPL Østjylland, atter underviser.

Der vil være mulighed for dialog med og spørgsmål til underviserne undervejs i oplæggene.

Formål

Uddannelsens formål er:

 • at sikre kompetenceudvikling og fastholdelse af ledere i private institutioner
 • at give en målrettet introduktion og uddannelse særligt rettet mod arbejdet som leder i private institutioner i LDD,
 • at sikre introduktion til LDD
 • via grundig introduktion at give fokus på at forebygge, at ledere kommer ud i udfordringer, der via uddannelse, viden mv. kunne have være undgået,
 • at sikre grundlæggende ledelsesmæssige kompetencer og forståelse for arbejdet som leder i en privat institution
 • at sikre, at ledere i institutioner administreret af LDD er bekendt med samspillet mellem lederrollen, bestyrelsen, kommunen, institutionens personale, LDD mv.

Målgruppe

Nye ledere, der siden 2021 er tiltrådt stillinger i private daginstitutioner omfattet af BUPL’s overenskomst via LDD, og som har gennemgået modul 1 af LDD’s lederuddannelse.

Økonomi

Deltagelse i uddannelsesforløbet er gratis. Deltagerne skal via institutionen selv betale transportomkostninger, evt. overnatning og tidsforbrug.

Det er aftalt med BUPL i OK21, at med virkning fra 1/4 2022 vil ledere i private daginstitutioner, der har gennemgået uddannelsesforløbet, få et årligt løntillæg på kr. 2.800 (niveau pr. 31/3 2000).

Dato for modul 2

Dette forløb af modul 2 bliver afholdt

Tirsdag den 10/10 og onsdag den 11/10 2023 i LDD, Hejrevang 21D, 3450 Allerød

Øvrige datoer for modul 2 i 2024 udmeldes senere.

Program

Indholdet for kurset kan læses i nedenstående program.

Tilmelding

Tilmelding er bindende og skal ske via LDD’s hjemmeside, brug ovenstående link.

Tilmeldingsfrist er 15/9 2023.

Vær opmærksom på, at særlige forhold vedr. fødevareallergi, religion mv. skal oplyses til LDD, senest 14 dage før kurset afholdes. Vi kan ikke love, at vi kan efterkomme alle ønsker til forplejning, men vi gør gerne et forsøg.

Tidsprogram modul 2

Dag 1

9.00              Velkomst, præsentation og hurtig gennemgang af dagens og uddannelsens program.

Forventninger til uddannelsen.

Morgenmad under dette punkt.

9.15            Regnskab og økonomi v/Preben Thøgersen og Torben Lund begge teamchefer i LDD

Regnskabs- og økonomiforståelse

 • Forældreopkrævning, søskenderabat, friplads mv.

Budgetforståelse

Sammensætning af tilskud

Registreringer, fornyelse BS, hvidvaskregler mv.

Reelle ejere

Sammenhæng mellem institutionens indberetning og kvaliteten af LDD’s regnskabsmateriale

10.30             Pause med tid til også at nå diverse telefonopkald og mails

10.45            Regnskab og økonomi v/ Preben Thøgersen og Torben Lund begge teamchefer i LDD

Formiddagens emner fortsættes

12.00             Frokost med tid til også at nå diverse telefonopkald og mails

13.00             Rekruttering af medarbejdere v/Johnny Jørgensen, specialkonsulent i LDD

14.00             Når et ansættelsesforhold forløber anderledes end lederen forventer v/Lene Skou Gleerup, Lederfaglig konsulent BUPL Østjylland

Hvad gør jeg som leder?

Lederens ret og pligt

 • Ultrakort rammesætning – regler som rammesætning / retningsanvisende
  • (den ”institutionaliserede” ledelsesret og pligt – pjece)

Hvad er klogt at gøre / hvilke formål kan jeg forfølge?

 • Tvivl som motor for væsentlige overvejelser og værdier
 • Hvor længe skal jeg forfølge fastholdelse – og hvilken effekt har det?
 • Hvis jeg selv mister troen/fornemmelsen af at det nytter

Hvilke typiske vanskeligheder og faldgruber støder lederen på

 • Isolation
 • Nyt og ukendt fagstof
 • Inddragelse af andre aktører / rådgivere (TR, mellemledere, bestyrelsen, Fagforening, jobcenter, HR / LDD)
 • Usikkerhed i personalegruppen

14.30             Pause med kaffe/te med tid til også at nå diverse telefonopkald og mails

14.45            Når et ansættelsesforhold forløber anderledes end lederen forventer v/Lene Skou Gleerup, Lederfaglig konsulent BUPL Østjylland

                     Ledelseskommunikation

Hvordan kommunikerer jeg hvornår om hvad – og hvordan opnår jeg accept heraf?  Hvor blev den gode stemning af? Jeg handler jo bare på det de har fortalt mig// Kan man sige noget der beroliger uden at sige noget? Medarbejdernes forskellige ”værditolkninger ” (af lederens handling – eller mangel på samme)

Tips og tricks i dialogen

 • ”den det drejer sig om”
 • ”De øvrige medarbejdere
 • ”Forældre og andre”

16.00            Tak for i dag 😊

Dag 2

9.00              Velkomst, hurtig gennemgang af dagens program

Morgenmad under dette punkt

9.15              Fokus på særlige forhold som personaleleder ift. personalejuridiske forhold v/ Krestina Møller Dalsgaard og Peter Jonas Hastrup Holst, begge personalejurister i LDD

Emner vil bl.a. være

 • Samtaler
 • Sygefravær
 • Proces i forhold til besparelser

Undervejs i oplæggene vil der blive inddraget og demonstreret relevante vejledninger, standarder mv.

10.30             Pause med kaffe/te med tid til også at nå diverse telefonopkald og mails

10.45            Fokus på særlige forhold som personaleleder ift. personalejuridiske forhold v/ Krestina Møller Dalsgaard og Peter Jonas Hastrup Holst, begge personalejurister i LDD

Dagens emner fortsætter

12.00             Frokost med tid til også at nå diverse telefonopkald og mails

13.00            Fokus på særlige forhold som personaleleder ift. personalejuridiske forhold v/ Krestina Møller Dalsgaard og Peter Jonas Hastrup Holst, begge personalejurister i LDD

Dagens emner fortsætter

14.30             Pause med kaffe/te med tid til også at nå diverse telefonopkald og mails

14.45            Fokus på særlige forhold som personaleleder ift. personalejuridiske forhold v/ Krestina Møller Dalsgaard og Peter Jonas Hastrup Holst, begge personalejurister i LDD

Dagens emner fortsætter

15.45             Afslutning

16.00             Tak for nu 😊

 

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?