Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/danskedaginstitutioner.dk/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1267
Lederuddannelse modul 1 for nye ledere i private institutioner – Odense | LDD
LDD >> Events >> Lederuddannelse modul 1 for nye ledere i private institutioner – Odense

Lederuddannelse modul 1 for nye ledere i private institutioner – Odense

Starts in

02-10-2023 9:00 / 16:00

Lederuddannelse modul 1 for nye ledere i private institutioner - Odense

 

Lederuddannelse for nye ledere i private institutioner i LDD

Kære leder i en privat institution i LDD.

LDD udbyder atter vores populære grundlederuddannelse for nyansatte ledere der efter januar 2021 er tiltrådt stillinger i private institutioner omfattet af BUPL-overenskomst via LDD. Uddannelsen har i 2022/23 været populær og udgøres af 2 moduler, og nu udbyder vi atter modul 1.

Hidtil har omkring 40 ledere gennemført første del af uddannelsen, lidt over 30 helt afsluttet uddannelsen.

Uddannelsen er af LDD gjort obligatorisk, og du inviteres derfor til at deltage i et af de kommende forløb på modul 1, da du efter 2021 (altså i 2021/2022/2023) er tiltrådt som leder i en privatinstitution i LDD skal du gennemføre uddannelsesforløbet.

Formål

Uddannelsens formål er:

 • at sikre kompetenceudvikling og fastholdelse af ledere i private institutioner
 • at give en målrettet introduktion og uddannelse særligt rettet mod arbejdet som leder i private institutioner i LDD,
 • at sikre introduktion til LDD
 • via grundig introduktion at give fokus på at forebygge, at ledere kommer ud i udfordringer, der via uddannelse, viden mv. kunne have være undgået,
 • at sikre grundlæggende ledelsesmæssige kompetencer og forståelse for arbejdet som leder i en privat institution
 • at sikre, at ledere i institutioner administreret af LDD er bekendt med samspillet mellem lederrollen, bestyrelsen, kommunen, institutionens personale, LDD mv.

Målgruppe

Nye ledere, der i 2021/22/23 er tiltrådt stillinger i private institutioner omfattet af BUPL-overenskomst via LDD.

Økonomi

Deltagelse i uddannelsesforløbet er gratis. Deltagerne skal via institutionen selv betale transportomkostninger og tidsforbrug.

Det er aftalt med BUPL i OK21, at med virkning fra 1/4 2022 vil ledere i private daginstitutioner, der har gennemgået uddannelsesforløbet, få et årligt løntillæg på kr. 2.800 (niveau 31/3 2000).

 Datoer for modul 1

I efteråret 2023 udbyder vi uddannelsen på følgende datoer:

Mandag 2/10 og tirsdag 3/10 2023 i LDD’s lokaler, Rolundsvej 23, 1, 5260 Odense S

Modul 2

Datoer mv. for modul 2 udmeldes særskilt.

Tilmelding

Tilmelding er bindende og skal ske via LDD’s hjemmeside LDD.DK under kurser/aktiviteter – senest 1/9 2023.

Tilmeldingen er bindende.

Vær opmærksom på, at særlige forhold vedr. fødevareallergi, religiøse hensyn mv. skal oplyses til LDD, senest 14 dage før kurset afholdes, da vi ellers ikke kan love, at de vil kunne imødekommes.

Yderligere oplysninger

Henvendelse til Landsorganisationen Danske Daginstitutioner på tlf. 32 95 32 30 eller via hjemmesiden WWW.LDD.DK.

 Tidsprogram modul 1

 Dag 1

9.00               Velkomst, præsentation og hurtig gennemgang af dagens og uddannelsen program.

Forventninger til uddannelsen.

Morgenmad under dette punkt.

 • Rammerne for driften af private daginstitutioner
 • Forskellige driftsformer og ejerformer samt deres betydning for ledelse
 • Vedtægtens vigtighed og grundlæggende funktion for institutionen
 • Institutionens værdigrundlag
 • Kommunens godkendelse i henhold til Dagtilbudsloven, ansøgningens funktion og fremtidige betydning
 • Godkendelseskriteriernes betydning og forskellighed, ikke blot fra kommune til kommune, men også ift. godkendelsestidspunkt
 • Økonomi – kommunalt driftstilskud og forældrebetaling

Gruppearbejde om emnet

10.30             Pause

10.45             Bestyrelsens delegation til lederen

 • Stillings- og funktionsbeskrivelse
 • Relationen mellem leder og souschef
 • Lederens ansvar for det daglige pædagogiske og administrative arbejde
 • Sammenspil med dagtilbudsloven – lov og anbefalinger
 • Sikring af gennemskuelig ledelse
 • Lederen som den operative ledelse contra bestyrelsen som den politiske ledelse
 • Lederens reference til bestyrelsen
  • hvordan,
  • hvor meget,
  • strategisk, hvordan kommunikeres der
 • Rekruttering af børn

Gruppearbejde om emnet. Kaffe/te undervejs

12.00             Frokost med tid til også at nå diverse telefonopkald og mails

13.00             Kompetencefordelingen og samspillet mellem leder og bestyrelse

 • Bestyrelsens ansvar i henhold til vedtægter, forretningsorden og Dagtilbudsloven
 • Bestyrelsens rolle ift den daglige administrative og pædagogiske ledelse
 • Lederen tilknyttet tæt bestyrelsens med de opgaver en daglig leder har (tilforordnet og lederens ansvar ift. at sikre, bestyrelsen har de rette informationer, data mv. for at kunne indtage en overordnet politisk ledelse

Gruppearbejde med case om relationen mellem privat institution og kommune

Kaffe/te undervejs

14.30             Det kommunale tilsyn

 • Rammer og krav i forhold til en balance mellem kontrol og kvalitetssikring
 • Det nye tilsynskoncept

15.00             Det kommunale samarbejde om indstilling/bevilling af støtte til børn

 • Lederens rolle og ansvar
 • Lovgivningens rammer
 • Borgerens rettigheder
 • Kommunens ansvar
 • Sammenspil med vejledning – og hvor

15.30             Evaluering, herunder særlige opmærksomhedspunkter til opsamling på dag 2

16.00             Tak for i dag

_______________________________________________________________________

Dag 2

 

9.00              Velkomst, præsentation og hurtig gennemgang af dagens og uddannelsens program.

Forventninger til uddannelsen.

Morgenmad under dette punkt.

Morgenmad under dette punkt

9.30               Lederen og bestyrelsesarbejdet

 • Lederens ansvar og rolle
 • At klæde bestyrelsen på til bestyrelsesarbejdet
 • Forberedelse til bestyrelsesmøderne
 • Lederens samarbejde med bestyrelsen
 • Langsigtet planlægning, bestyrelsens årshjul
 • Dagsordener og referater
 • Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer – et lederanliggende?

Gruppearbejde, hvor erfaringer og teori indgår. Kaffe/te undervejs

12.00             Frokost med tid til også at nå diverse telefonopkald og mails

13.00             Registrering af arbejdstid, ferie og fravær

 • Hands on/praktisk session

13.30             Personaleledelse – kaffe/te undervejs

 • Ansvar for det daglige pædagogiske arbejde
 • Lederen som rollemodel
 • At turde tænke, før man taler
 • Rammesætte sit ledelsesrum
 • Hvilke opgaver skal naturligt påbegyndes løsning af nu?

Gruppearbejde, der skal klargøre deltagerne til det umiddelbare arbejde hjemme i egen institution. Der skal skabes overblik og forståelse for prioritering af opgaver.

Kaffe/te undervejs

15.30             Evaluering

16.00             Tak for nu 😊

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?