LDD >> Events >> Lederuddannelse for nye ledere i private institutioner i LDD – Modul 2 – Odense

Lederuddannelse for nye ledere i private institutioner i LDD – Modul 2 – Odense

Starts in

25-04-2023 9:00 / 16:00

Lederuddannelse for nye ledere i private institutioner i LDD - Modul 2 - Odense

Lederuddannelse for nye ledere i private daginstitutioner i LDD – modul 2, 25-26/4 2023

Kære leder i en privat institution i LDD!

Vi er nu atter klar med endnu et modul 2 af LDD’s lederuddannelse. Dette modul udbydes som et samlet 2-dages modul afviklet i Odense. Senere i 2023 bliver modulet også udbudt i Østdanmark.

Uddannelsen var i 2022 ret populær og udgøres af 2 moduler, og nu udbydes atter modul 2.

I 2022 gennemførte flere ledere uddannelsen, heraf har knap 20 helt afsluttet uddannelsen.

En forudsætning for deltagelse i modul 2 er, at modul 1 er færdigafsluttet. Vi håber at se rigtig mange af jer, der allerede har afsluttet første modul.

På modul 2 vil undervisere være fra LDD’s økonomiafdelinger, HR-jurister, rekrutteringsservice og udvalgte konsulenter, yderligere har vi suppleret med Lene Skou Gleerup, Lederfaglig konsulent BUPL Østjylland.

Der vil være mulighed for dialog med underviserne undervejs i oplæggene.

Formål

Uddannelsens formål er:

 • at sikre kompetenceudvikling og fastholdelse af ledere i private institutioner
 • at give en målrettet introduktion og uddannelse særligt rettet mod arbejdet som leder i private institutioner i LDD,
 • at sikre introduktion til LDD
 • via grundig introduktion at give fokus på at forebygge, at ledere kommer ud i udfordringer, der via uddannelse, viden mv. kunne have være undgået,
 • at sikre grundlæggende ledelsesmæssige kompetencer og forståelse for arbejdet som leder i en privat institution
 • at sikre, at ledere i institutioner administreret af LDD er bekendt med samspillet mellem lederrollen, bestyrelsen, kommunen, institutionens personale, LDD mv.

Målgruppe

Nye ledere, der i 2021/22 er tiltrådt stillinger i private daginstitutioner omfattet af BUPL’s overenskomst via LDD, og som har gennemgået modul 1 af LDD’s lederuddannelse.

Økonomi

Deltagelse i uddannelsesforløbet er gratis. Deltagerne skal via institutionen selv betale transportomkostninger, evt. overnatning og tidsforbrug.

Det er aftalt med BUPL i OK21, at med virkning fra 1/4 2022 vil ledere i private daginstitutioner, der har gennemgået uddannelsesforløbet, få et årligt løntillæg på kr. 2.800 (niveau pr. 31/3 2000).

Dato for modul 2

Dette forløb af modul 2 bliver afholdt

tirsdag 25/4 og onsdag 26/4 2023 i LDD’s lokaler, Rolundvej 23.1 5260 Odense S.

Øvrige datoer for modul 2 i 2023 udmeldes senere.

 Program

Indholdet for kurset kan læses i nedenstående program.

Tilmelding

Tilmelding er bindende og skal ske via LDD’s hjemmeside, brug ovenstående link.

Tilmeldingsfrist er 12/4 2023.

Vær opmærksom på, at særlige forhold vedr. fødevareallergi, religiøse hensyn mv. skal oplyses til LDD senest 14 dage, før kurset afholdes, da vi ellers ikke kan love, at de vil kunne imødekommes.

Tidsprogram modul 2

 Dag 1

9.00               Velkomst, præsentation og hurtig gennemgang af dagens og kursets program.

Forventninger til kurset.

Morgenmad under dette punkt.

9.15             Regnskab og økonomi v/Preben Thøgersen og Torben Lund begge teamchefer i LDD

Regnskabs- og økonomiforståelse

 • Forældreopkrævning, søskenderabat, friplads mv.

Budgetforståelse

Sammensætning af tilskud

Registreringer, fornyelse BS, hvidvaskregler mv.

Reelle ejere

Sammenhæng mellem institutionens indberetning og kvaliteten af LDD’s regnskabsmateriale

10.30             Pause med tid til også at nå diverse telefonopkald og mails

10.45            Regnskab og økonomi v/ Preben Thøgersen og Torben Lund begge teamchefer i LDD

Formiddagens emner fortsættes

12.00             Frokost med tid til også at nå diverse telefonopkald og mails

13.00             Rekruttering af medarbejdere v/Johnny Jørgensen, specialkonsulent i LDD

13.30             Når et ansættelsesforhold forløber anderledes end lederen forventer v/Lene Skou Gleerup, Lederfaglig konsulent BUPL Østjylland

                      Hvad gør jeg som leder?

                      Lederens ret og pligt

 • Dilemmaer i udøvelse af ledelsesretten
 • Ledelseskommunikation
 • Hvad er ledelsesret – og pligt?
 • Dilemmaer i udøvelse af ledelsesretten
  – personaleledelse og det der følger af retten til at ansætte og afskedige

14.30             Pause med kaffe/te med tid til også at nå diverse telefonopkald og mails

14.45            Når et ansættelsesforhold forløber anderledes end lederen forventer v/Lene Skou Gleerup, Lederfaglig konsulent BUPL Østjylland

                     Ledelseskommunikation

Oplægget fortsætter

16.00            Tak for i dag 😊

Dag 2

9.00              Velkomst, hurtig gennemgang af dagens og kursets program

Morgenmad under dette punkt

9.15              Fokus på særlige forhold som personaleleder ift. personalejuridiske forhold v/ Krestina Møller Dalsgaard og Peter Jonas Hastrup Holst,                                     begge personalejurister i LDD

Emner vil bl.a. være

 • Samtaler
 • Sygefravær
 • Proces i forhold til besparelser

Undervejs i oplæggene vil der blive inddraget og demonstreret relevante vejledninger, standarder mv.

10.30             Pause med kaffe/te med tid til også at nå diverse telefonopkald og mails

10.45            Fokus på særlige forhold som personaleleder ift. personalejuridiske forhold v/ Krestina Møller Dalsgaard og Peter Jonas Hastrup Holst,                                     begge personalejurister i LDD

Dagens emner fortsætter

12.00             Frokost med tid til også at nå diverse telefonopkald og mails

13.00            Fokus på særlige forhold som personaleleder ift. personalejuridiske forhold v/ Krestina Møller Dalsgaard og Peter Jonas Hastrup Holst,                                     begge personalejurister i LDD

Dagens emner fortsætter

14.30             Pause med kaffe/te med tid til også at nå diverse telefonopkald og mails

14.45            Fokus på særlige forhold som personaleleder ift. personalejuridiske forhold v/ Krestina Møller Dalsgaard og Peter Jonas Hastrup Holst,                                    begge personalejurister i LDD

Dagens emner fortsætter

15.45             Afslutning

16.00             Tak for nu 😊

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?