LDD >> Events >> Bestyrelseskursus – Selvejende institutioner – Randers

Bestyrelseskursus – Selvejende institutioner – Randers

Starts in

28-03-2023 17:30 / 21:00

<p style=”margin-top: 0px; font-size: 14px; font-weight: bold;”>LUKKET FOR TILMELDINGER!</p>

 

Kære institutioner og bestyrelser!

Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD) har tradition for at sikre, at bestyrelserne i de tilknyttede institutioner uddannes til det vigtige arbejde, det er at sidde i en bestyrelse. Derfor er disse kurser noget LDD prioriterer højt.

Vi kan nu atter tilbyde en række bestyrelseskurser specielt rettet mod private eller selvejende institutioner, og I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen samt tilmelde jer.

I institutionerne holdes der bestyrelsesvalg hen over hele året, og dermed kommer der løbende nye bestyrelsesmedlemmer. Det er som bestyrelsesmedlem vigtigt at have overblik over, hvilke kompetencer, rettigheder og forpligtelser bestyrelsesmedlemmer i en privat eller selvejende institution har. Det kan dog være svært at forholde sig til, hvem der bestemmer hvad, hvorfor og hvordan, da det er vigtigt, at bestyrelsen ikke begynder at blive operationelle og blander sig i daglig drift. På kurserne får bestyrelsen den korrekte, relevante og vigtige introduktion til bestyrelsesarbejdet og dets rammer. Dette og meget mere bliver rundet som et led i kurset.

Vi opfordrer til, at bestyrelsen sammen med institutionens ledelse deltager i kurserne, så bestyrelsen og ledelsen altid er klædt ordentlig på til opgaven samt løbende opdateres ift. bestyrelsesarbejdets rammer mv.

Vær opmærksom på, at kurserne har fokus efter, om de er beregnet på privat drevne institutioner eller selvejende institutioner med driftsaftale med kommunen. I mange tilfælde kan man dog også få udbytte af kurset, selvom det måske ikke lige netop er rettet mod den type institution, man kommer fra. Dog skal man være opmærksom på, at kurserne i hovedtræk vil omtale den målgruppe, der er for kurset.

Program

Kurset giver inspiration til et positivt og struktureret bestyrelsesarbejde, hvor afklaring af kompetenceområder giver bestyrelsesmedlemmerne et godt afsæt til at deltage i bestyrelsens arbejde. Kurset indeholder bl.a. følgende emner:

 • Introduktion til bestyrelsesarbejdet i selvejende/private daginstitutioner
 • Lovgivningens rammer
 • Bestyrelsens samarbejde og samspil med den daglige ledelse
 • Vedtægternes betydning og status mv.
 • Tavshedspligt: Hvorfor og hvordan?
 • Forskellen mellem ”principper” og ”konkrete handlinger”
 • Arbejde både politisk og sagsorienteret, hvor det er relevant
 • Bestyrelsens ansvar som virksomhedens politiske niveau ift. at have en operationel ledelse
 • Samarbejde med udgangspunkt i de enkelte medlemmers kompetencer
 • Målrettet anvendelse af bestyrelsesmøderne
 • Inspiration til at få skabt en god mødekultur

Sted

Restaurant Skovbakken
Østervangsvej 1
8900 Randers C

 

 Tidsplan

17.30-18.15       Spisning

18.15                 Kursus – afbrudt af kort kaffepause

21.00                 Kurset slutter

Deltagerne er velkomne til at medbringe institutionens vedtægter, driftsaftale/godkendelsesskrivelse, bestyrelsens forretningsorden mv. til kurset.

Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer, ledere, medarbejdere og andre interesserede i bestyrelsesarbejdet i private og selvejende daginstitutioner.

Kursusmateriale

Der udleveres kopi af bl.a. de anvendte slides.

Pris

For medlemmer af Danske Daginstitutioner: kr. 425,00 pr. pers. inkl. en middagsret med 1 øl/vand, kaffe/te samt kursusmateriale.
For ikke-medlemmer: er prisen kr. 695,00 inkl. en middagsret med 1 øl/vand, kaffe/te samt kursusmateriale.

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding

Skal ske via hjemmesiden LDD.DK under kurser/aktiviteter – Tilmeldingen er bindende.

(Skriv gerne alle deltagere på én tilmelding/blanket.)

Vær opmærksom på, at særlige forhold vedr. fødevareallergi, religion mv. skal oplyses til LDD, senest 14 dage før kurset afholdes, da vi ellers ikke kan love, at de vil kunne imødekommes.

Yderligere oplysninger

Henvendelse til Landsorganisationen Danske Daginstitutioner på tlf. 32 95 32 30 eller via hjemmesiden WWW.LDD.DK.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er fastsat af hensyn til, at aftaler med kursusstedet skal kunne overholdes. Pladser besættes efter ”først til mølle”-princippet, dog har institutioner, der er er i fuld administration hos LDD, fortrinsret, herefter institutioner, der er i delvis administration, efterfulgt af institutioner med almindeligt medlemskab af LDD og til sidst øvrige.

Skulle tilmeldingsfristen være overskredet – så ring til Christina Christiansen på tlf. 24 41 09 02 og hør, om der er ledige pladser!

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?