LDD >> Nyhedsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet om COVID-19 den 15-12-2021

Nyhedsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet om COVID-19 den 15-12-2021

Klik herefter for at læse om [ Nyhedsbrev til dagtilbudsområdet vedr. COVID19 uge 50 ]

Til alle institutioner i LDD

Børne- og Undervisningsministeriet har sent 14/12 2021 udsendt et nyhedsbrev om COVID-19 til alle daginstitutioner. Vi sender det vedhæftet.

I nyhedsbrevet orienteres der om relevante politiske aftaler, retningslinjer, vejledninger samt nye spørgsmål/svar, der er udarbejdet i forbindelse med COVID-19. forholdsregler mv. er under stadig udvikling – eller skal vi sige afvikling 😊, hvorfor ministeriet opfordre til at I løbende holder jer orienteret på www.uvm.dk.

Vær opmærksom på, at ministeriet i nyhedsbrevet nævner:

Nyt fra Sundhedsmyndighederne

Nære kontakter

Retningslinjerne for opsporing og håndtering af nære kontakter er revideret for at tage højde for, at Omikron-varianten nu har spredt sig i samfundet. Anbefalingen om isolation og test af de nære kontakters nære kontakter bortfalder.

Læs mere på Sundhedsministeriets hjemmeside https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Naere-kontakters-naere-kontakter-skal-ikke-laengere-gaa-i-selvisolation

Seneste nye eller opdaterede spørgsmål/svar på uvm.dk publiceret efter den 1. december 2021

Dagtilbud

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål om dagtilbud fremgår nedenfor:

  • Må personale i dagtilbud, grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. bære mundbind eller visir, og hvem har forsynings- og finansieringsforpligtelse til personale, som måtte ønske at bruge mundbind eller visir?
  • Er der krav om gyldigt coronapas for personale i dagtilbud m.v.?
  • Kan man i forbindelse med for eksempel ferie eller ydertimer i dagtilbud m.v., SFO og fritidstilbud samle børn på tværs af stuer eller tilsvarende gruppeinddeling? Eller på tværs af dagtilbud m.v., SFO og fritidstilbud?
  • Skal der benyttes mundbind, hvis et dagtilbud m.v., en skole eller uddannelsesinstitution kører i egne busser eller biler, der bruges til befordring af elever/kursister/deltagere?
  • Er der krav om brug af mundbind eller visir på børne- og undervisningsområdet?
  • Må man på linje med andre ordensregler opfordre til, at forældre bærer mundbind ved aflevering og afhentning?
  • Hvilke muligheder for fleksibilitet har kommunerne, som kan modvirke det pres, der opleves mange steder som følge af, at nogle medarbejdere er syge eller i isolation som nære kontakter?
  • Må man samle børn på tværs af stuer eller lignende gruppeinddelinger grundet personalemangel i dagtilbud m.v.?
  • Hvilke anbefalinger og restriktioner gælder for sociale arrangementer i dagtilbud m.v.?

Se de seneste nye eller opdaterede spørgsmål om dagtilbud her https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud

Økonomi og drift

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål om økonomi og drift fremgår nedenfor:

  • Hvordan bliver folkeskoler og dagtilbud kompenseret for ekstra omkostninger forbundet med COVID-19 i 2021 og 2022?

Se de seneste nye eller opdaterede spørgsmål om økonomi og drift her https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/oekonomi-og-drift

Kontaktoplysninger til Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet kan kontaktes for sektorrelevante spørgsmål til håndtering af COVID-19 på telefon nummer 3392 5000. Åbningstiden for besvarelse af coronarelaterede spørgsmål er udvidet til kl. 09.00-14.00 (mandag til fredag).

For yderligere oplysninger, herunder information om andre myndigheders hjælpelinjer, henvises til ministeriets hjemmeside her https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline-og-hjaelp

I nyhedsbrevet og ovenstående finder I som sædvanlig link til de opdaterede oversigter mv over dagtilbudsspecifikke spørgsmål/svar, som er relevant at sætte jer ind i.

Vær i øvrigt opmærksom på, at LDD fortsat IKKE udgiver nyhedsbrevet, hvorfor alle spørgsmål til indholdet i nyhedsbrevet, skal stilles til Børne- og Undervisningsministeriet.

Alle os i LDD sender jer vores bedste hilsner og håber ikke I er alt for hårdt ramte af pandemien 😊

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?