LDD >> Information om håndtering af COVID-19 (coronavirus)

Information om håndtering af COVID-19 (coronavirus)

LDD har oprettet et sekretariat, hvor I kan stille spørgsmål, så vil vi på bedste vis søge at finde svar til jer. Der vil også løbende komme skriftlige udmeldinger herfra. Sekretariatet består af: Merete Madsen, teamchef i løn, Torben Lund, teamchef i vores filial på Fyn, Steen Sterndorf, faglig konsulent og Palle Woss Petersen, direktør. I kan bedst kontakte os på LDD@LDD.DK / eller tlf. 3295 3230. Se også mere herom på vores hjemmeside www.ldd.dk

Information om håndtering af COVID-19 (coronavirus)

Information om håndtering af COVID-19, den 11. marts 2020

Information om håndtering af COVID-19 (coronavirus)

Midt i en krise med Corona virus, den 11. marts 2020

Information om håndtering af COVID-19 (coronavirus)
Informationer om Covid-19 til LDD’s medlemsinstitutioner 12. marts 2020

Question and answer is powered by anspress.net

LDD`s Fag- og Medlemsblad

Shelf Wood
Shelf Wood

DET GODE BØRNELIV, der er LDD`s Fag- og Medlemsblad, udkommer d. 1. marts 2020 for anden gang. Første nummer af DET GODE BØRNELIV så dagens lys i september sidste år og havde temaet ” Det professionelle læringsfællesskab”, som blev perspektiveret fra mange forskellige vinkler. Det nye nummer af DET GODE BØRNELIV har temaet ”Et styrket samarbejde med forældrene”, hvor forskere, lektorer, undervisere samt LDD`s egne medlemsinstitutioner belyser og beriger læseren med spændende input og erfaringer omkring temaet. DET GODE BØRNELIV stiller skarpt på hvad, der skal til i dagtilbuddet for at opbygge og praktisere et styrket samarbejde med forældrene omkring det fælles tredje BØRNENE hvor, børnenes brede læring er i centrum. Hvilken rolle spiller faglig ledelse i forældresamarbejdet? Hvilken rolle har pædagogen? Hvilke krav og forventninger kan dagtilbuddet stille til forældrene? Hvad skal der med andre ord til for at skabe et kvalificeret og respektfuldt samarbejde mellem barnets primære miljø (forældrene – hjemmet) og det sekundære miljø (det pædagogiske personale – dagtilbuddet) omkring børnenes trivsel, dannelse, læring og udvikling.

Bladet kan hentes som PDF-fil ved at klikke på [ download side ]

NYE FERIEREGLER

LDD udsender løbende information til vores institutioner i forhold til de nye ferieregler.
Som det fremgår af vores udsendte materiale i reolen ovenfor vil der kunne indhentes yderligere informationer via https://indberet.virk.dk/ny-ferielov
Materialet findes ligeledes under download ”løn- og personale”

DET GODE BØRNELIV er LDD`s Fag- og Medlemsblad, der udgives to gange årligt (marts og september) og stiller skarpt på faglighed, forskning og de fagprofessionelles pædagogiske udviklingspraksis med netop det gode børneliv i dagtilbuddet som omdrejningspunkt.

Med perspektiverende og uddybende artikler, interviews og reportager vil hvert nummer af DET GODE BØRNELIV generelt komme grundigt omkring i det pædagogiske og udviklingsmæssige landskab men specifikt beskæftige sig med det tema, som hvert nummer af DET GODE BØRNELIV har på dagsordenen.

I det første nummer af DET GODE BØRNELIV, der udkommer primo september 2019 er temaet ”Det professionelle læringsfællesskab” hvor spændende forskning, metodik og pædagogisk praksis omkring temaet foldes ud.

Det næste nummer af DET GODE BØRNELIV udkommer primo marts 2020 og vil belyse temaet ””Et styrket samarbejde med forældrene”.

Bladet kan hentes som PDF-fil ved at klikke på [ download side ] . Alle brochurer kan ligeledes hentes som PDF ved at navigere til [ download ]

PRAKSISNÆR LEDELSE – et uddannelsesforløb. Igennem de seneste år har lederrollen og lederopgaven ændret sig og stiller således i dag større krav til lederen og dennes kompetencer.

LDD har igen i foråret 2020 været så heldige at kunne indgå et samarbejde med COK og vil derigennem kunne tilbyde et lederuddannelsesforløb med fokus på praksisnær ledelse særligt tilpasset institutioner i LDD.

Forløbet er sammensat med fokus på at kunne give lederen nogle relevante og nødvendige ”værktøjer” i forhold til de mange udfordringer et samarbejdet med forældre, bestyrelse, medarbejdere m.m. kan give i en travl hverdag. Forløbet er ligeledes tænkt som en mulighed for at kunne stille skarpt på ledelse samt give mulighed for at kunne netværke med andre ledere af selvejende og/eller private institutioner.

Uddannelsesforløbet vil være for både ledere og souschefer og blive tilbudt i Herlev (med opstart den 5.6./3-2020) og Odense (med opstart den 16.17./3-2020).

Nærmere information vil kunne ses på LDD´s hjemmeside.

Undervisere er Bent Suhr fra COK og kontaktperson i LDD vil være Charlotte Henriksen, Faglig Konsulent – pædagogik, ledelse og samarbejde

Brochure kan hentes i PDF-fil ved at klikke på [ download ]

Services

Rekrutterings Sikring

Information om håndtering af COVID-19 (coronavirus)LDD´s Rekrutterings Sikring er et tilbud til jer som institution/bestyrelse/ansættelsesudvalg der ønsker at blive aflastet, støttet og hjulpet i processen med ansættelse af ny institutionsledelse, og samtidig sikre sig imod økonomiske… [Læs mere]

Økonomi og regnskab

Information om håndtering af COVID-19 (coronavirus)Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD) har stor erfaring med økonomistyring af selvejende og private daginstitutioner. Det erfaringsgrundlag søger vi løbende at bygge videre på, med udvikling af vores løn- og… [Læs mere]

Løn og personale

Information om håndtering af COVID-19 (coronavirus)Lønadministration i form af månedsvis lønkørsel i forhold til de data institutionen har indberettet via vores lønsystem, som p.t. er KMD Perspektiv. Vi afregner AM-bidrag, A-skat, ATP, pensionsbidrag, gruppelivsforsikringer, feriepenge til… [Læs mere]


Personalejura

Information om håndtering af COVID-19 (coronavirus)Vi yder personalejuridisk rådgivning/sparring i forhold til arbejdsretslige, lovgivnings- og overenskomstmæssige forhold, herunder varetagelse af de administrative forhold i forbindelse med sygdomssager, tjenstlige samtaler, afskedigelsessager m.v. Endvidere varetager… [Læs mere]


IT services og support

Information om håndtering af COVID-19 (coronavirus)IT er efterhånden blevet en mere og mere integreret del af de arbejdsprocesser, vi har i dag. Det gælder både Danske Daginstitutioner og ude hos vores selvejende og private kunder. Som en serviceminded organisation gør vi altid vores bedste at løse de it-problemer… [Læs mere]

Privatisering

Information om håndtering af COVID-19 (coronavirus)LDD yder denne vejledning gratis, da initiativtagere til privatinstitutioner typisk ikke har penge til at betale rådgivere. Lykkes det ikke, at danne privat institutionen, vil der ikke være noget økonomisk mellemværende imellem os. Hvis det… [Læs mere]


Faglig pædagogisk rådgivning

Information om håndtering af COVID-19 (coronavirus)LDD har et konsulentkorps, der alle er uddannede pædagoger, har bestridt lederstillinger igennem en årrække og sideløbende har uddannet sig indenfor forskellige grene af daginstitutionsområdet. Vi kan derfor tilbyde en bred vifte af services. En del af ydelserne… [Læs mere]


Tilmelding til:

Har I ikke tilmeldt jer LDD IT-sikkerhedspakke og bestyrelsescarepakke, kan I stadigvæk gøre det herunder.

Information om håndtering af COVID-19 (coronavirus)Information om håndtering af COVID-19 (coronavirus)

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?