LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 25. marts 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 25. marts 2020

Klik på download for at hente pdf-filen “Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 23. marts 2020 [ download ]

 

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 25. marts 2020Coronaepidemien ser ud til at fortsætte med fornyet styrke, og alle institutioner opfordres til at være opmærksomme på at følge de anvisninger, myndighederne udstikker for at begrænse smitte-vejene.

LDD oplever for øjeblikket, at en del af de henvendelser, vi får, har karakter er af sundhedsfaglig karakter. LDD kan desværre ikke rådgive i spørgsmål af sundhedsfaglig karakter, f.eks. hvorvidt medarbejdere skal vurderes at oppebære smitterisiko, eller om børn, der er forkølede, kan modtages i daginstitution. Mht. disse spørgsmål henviser, vi altid til coronahotline:

Tlf. 7020 0233 / www.coronasmitte.dk

Ligeledes kan LDD heller ikke medvirke til at afgøre, hvorvidt forældre er berettiget til nødpasning eller ej. De nærmere regler for nødpasning skal bestemmes af jeres lokale kommune, der via lov-givningen skal fastsætte de nærmere rammer for nødpasningen samt kriterier for udvælgelse af, hvilke børn og unge der tilbydes nødpasning. Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjem-meside.

Ved spørgsmål om dette henviser vi altid til, at I tager en kontakt til jeres egen kommune for afklaring mv.
LDD har ikke de rette kompetencer til at rådgive hverken om sundhedsfaglige spørgsmål, eller ift. spørgsmål om hvilke forældre der har ret til nødpasning.
Lægemiddelstyrelsen har i denne forbindelse lanceret en kampagne ”Danmark hjælper Danmark”, hvor de bl.a. skriver:

”Danmark oplever et stigende pres på sundhedsvæsenet i takt med, at udbruddet af COVID-19 udvikler sig. Der har i noget tid været lokal mangel på værnemidler som fx åndedrætsværn, visi-rer og håndsprit i sundhedsvæsenet, og sundhedssektoren risikerer at løbe tør for værnemidler og andet vigtigt udstyr som COVID19-tests i kampen mod coronavirus.
Samtidig har rigtig mange meldt sig for at hjælpe med idéer, udstyr og koncepter
På den baggrund lancerer Lægemiddelstyrelsen nu kampagnen Danmark hjælper Danmark, hvor organisationer, myndigheder, institutioner og private virksomheder her på siden kan melde det ind, hvis de har idéer til, hvordan der kan skaffes ekstra værnemidler, COVID19-tests og håndsprit til brug for frontlinjemedarbejderne i sundhedsvæsenet, eller hvis man som organisation har udstyr eller håndsprit til overs, som man godt kan undvære uden at gå på kompromis med sikkerheden. Et team i Lægemiddelstyrelsen sidder klar til at håndtere henvendelserne. Bi-drag vil blive omfordelt via Lægemiddelstyrelsens nyetablerede logistikcenter, som er oprettet i samarbejde med regioner og kommuner.”

Skulle jeres institution ligge inde med ekstra udstyr som håndsprit, håndspritpumper, undersøgelseshandsker mv. eller have gode idéer, kan I melde jer via dette link:
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/danmark-hjaelper-danmark/

LDD vil godt opfordre alle institutioner mv. til, også her, at vise samfundssind og byde ind, hvis institutionen er i besiddelse af udstyr, der kan undværes, og som måske kan betyde forskel mellem liv eller død i denne særlige situation.

I dette informationsbrev samler vi som sædvanlig op ift. til udmeldingerne fra pressemøder mv. på de henvendelser, vi har fået, samt orienterer om, hvad vi i øvrigt har opsamlet af relevante informationer.

Som hidtil opfordrer vi til, at I holder jer i tæt dialog med jeres egen kommune og sundhedsmyndighederne samt holder jer orienteret via de forskellige instansers hjemmesider. Husk også, vi har samlet vores opdaterede informationsmateriale på WWW.LDD.DK, hvor I vil kunne finde svar på de spørgsmål, vi indtil nu har besvaret.

Som hidtil er I velkomne til at henvende jer for afklaring af spørgsmål, når I have behov for det. Vi skriver løbende vores svar på jeres generelle spørgsmål og andre informationer i vores informationsbreve.

 

Pædagogiske og ledelsesrelaterede spørgsmål

Hvordan forholder institutionen sig, hvis der er planlagt lukkedage?

Hvis institutionen har planlagt lukkedage, fx dagene i ugen op mod påske, vil institutionen som hidtil også skulle tilbyde pasning for de forældre, der måtte have behov for pasning af deres børn. Dette gælder uanset, om der er Coronakrise eller ej.

For private institutioner gælder i øvrigt, at udbetaling af det kommunale tilskud er afhængigt af, at institutionen skal tilbyde pasning på lukkedage, hvis forældrene har behov for det. Forældre har til gengæld ikke, som reglerne er udformet nu, ret til nødpasning uden for institutionens normale åbningstider.

Spørgsmålet rejser også anledning til overvejelser, om de ansattes planlagte ferie mv. kan inddrages. Det kan der læses om i spørgsmålet ”Kan man inddrage allerede er planlagt ferie for medarbejderne for at varetage nødpasning?”

 

Løn- og HR-spørgsmål

Kan man inddrage allerede er planlagt ferie for medarbejderne for at varetage nødpasning?

Hvis der er planlagt ferie for medarbejdere, er det almindeligvis udgangspunktet, at medarbejderen har krav på at afholde ferien som planlagt.

Planlagt ferie kan dog ændres, hvis det er nødvendigt grundet væsentlige driftsmæssige hensyn, som har været uforudsigelige for arbejdsgiver. Der vil i forbindelse med den nuværende situation med Covid-19, kunne opstå situationer, hvor det ud fra ovenstående vil være muligt at ændre i allerede planlagt ferie.

En institution kan eksempelvis have aftalt ferie for alle institutionens ansatte i dagene op til påske grundet oprindeligt planlagt lukning, men nedlukningen af store dele af landet siden den 16. marts 2020 grundet Covid-19 har medført behov for bemanding til nødpasning i institutionen i dagene op til påske.

Hvis der opstår situationer, hvor behovet for arbejdskraft ikke kan løses på andre måder, anbefaler LDD, at man går i dialog med medarbejderne om behovet, og  forhåbentligt derudfra kan løse situationen ved at aftale, at ferien afholdes på et andet tidspunkt. Hvis det ikke er muligt, kan det, som arbejdsgiver, blive nødvendigt at ændre i allerede planlagt ferie. I det tilfælde at planlagt ferie ændres, vil arbejdsgiver skulle erstatte medarbejderen eventuelle tab ud fra en konkret vurdering.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?