LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 17. marts 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 17. marts 2020

Klik på download for at hente pdf-filen “Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 17. marts 2020 [ download ]

 

Lukning af daginstitutioner og skoler, nødpasning mv. startede i går mandag 16/3 2020, og vi ople-ver, at langt de fleste institutioner i LDD har fået etableret de nødvendige beredskaber mv. Vi kan fornemme på karakteren og mængden af de spørgsmål, der kommer, at det er lykkedes jer på kort tid at få løst de udfordringer, I har stået overfor, det skal I have stor ros for.

Vi anbefaler fortsat, at I holder jer i tæt dialog med sundhedsmyndighederne og kommunen. Vær også opmærksom på, at vi på LDD’s hjemmeside WWW.LDD.DK har samlet vores opdaterede in-formationsmateriale, samt at I her formentlig også finder svar på jeres forskellige spørgsmål.
Som nævnt tidligere er I velkomne til at skrive til os for afklaring af de spørgsmål, I måtte have. Vi forsøger at tage jeres generelle spørgsmål og vores svar med i vores informationsbreve.

Pædagogiske og ledelsesrelaterede spørgsmål

Hvilken hotline skal vi bruge?

Hvis daginstitutioner har brug for at stille spørgsmål af ikke sundhedsfaglig karakter, har Børne- og Undervisningsministeriet oprettet en Corona-hotline, som man kan bruge. De beder om, at man forud for henvendelsen forsøger at finde svar på spørgsmål via de officielle hjemmesider samt være opmærksom på, at ministeriet ikke kan svare på sundhedsfaglige spørgsmål.
Dagtilbudskontorets hotline kan træffes via tlf. 22 28 18 00.
Hotlinen har åbent:
Mandag til fredag kl. 8-17 Lørdag til søndag kl. 10-16

Skal vi tage særlige sundhedshensyn, når der udarbejdes vagtplaner for nødpasning?

Der er ikke nationalt lavet retningslinjer for, hvorledes vagtplaner skal udarbejdes. LDD har spurgt, om dette vil ske, og det er usikkert. Det vil derfor altid være lederens beslutning, hvorledes vagtpla-nerne udarbejdes, og hvilke kriterier man vil lade være til grund for vagtplanen. Der kan være mange overvejelser:
– Skal det være det samme personale hele tiden, således at hjemsendt/sygemeldt personale ikke kan risikere at bringe smitte ind i institutionen?
– Skal personalet møde forskudt, således der ikke sker overlap med risiko for smitte fra flere ansatte end højest nødvendigt?
– Skal man sammensætte vagtplanen uden særlige forhold?
LDD anbefaler, at ledelsen træffer sine beslutninger ud fra de anbefalinger der måtte være natio-nalt og lokalt. Der er som sagt ingen regler eller anbefalinger om disse forhold.

Hvornår træder reglerne om nødpasning mv i kraft?

Nedlukning af daginstitutioner, nødpasning og lignende på grund af COVID-19 kræver nye regler. I løbet af uge 12 2020 vil der blive udstedt forskellige regler (love og bekendtgørelser) om nedlukning af daginstitutioner, nødpasning, særlige tilskudsregler med videre i forbindelse med indsatsen for at begrænse spredningen af covid-19.

På grund af den ekstraordinære og akutte situation gennemføres der ikke høring over de love og bekendtgørelser, som udstedes.

Børne- og Undervisningsministeriet forventer, at den nye bekendtgørelse bliver udstedt i løbet af tirsdag 17/3 2020. Lovforslaget forventes også fremsat tirsdag den 17. marts 2020 og forventes at træde i kraft senere samme uge.

De nye regler vil løbende blive offentliggjort på www.uvm.dk, og vi anbefaler, I holder jer orienteret via hjemmesiden. LDD vil orientere, så snart vi har en viden om ændringer, vedtagelser mv.

 

Løn- og HR-spørgsmål

Hvordan er reglerne vedrørende ferie og afspadsering i forhold til situationen med hjemsendelse ifm. covid-19?

Mange af jer har stillet spørgsmål vedrørende ferie og afspadsering i forhold til situationen omkring hjemsendelse og Corona.

Afspadsering, ferie og 6. ferieuge
Vi kan oplyse, at der på nuværende tidspunkt gælder de samme regler som var gældende før
hjemsendelsen af medarbejderne.

Der kan varsles afspadsering i overensstemmelse med gældende arbejdstidsregler (i udgangspunktet med 4 døgns varsel). Ferie kan aftales med medarbejderne eller varsles med 1 måned for restferie og 3 måneder for hovedferie. 6. ferieuge for institutioner omfattet af LDD’s overenskomster eller KL’s overenskomster kan ikke varsles afholdt, men kan dog afvikles efter aftale med medarbejderne.

Ferie, 6. ferieuge og afspadsering, der er aftalt forud for hjemsendelsen, afvikles som planlagt, som vi tidligere har beskrevet på hjemmesiden under ”Spørgsmål og svar”.

Hjemsendte medarbejdere er til rådighed
Vi har fået henvendelser i forhold til medarbejdere, der er taget langt væk fra deres bopæl og arbejdsplads i forbindelse med hjemsendelsen.

I anbefales at orientere de hjemsendte medarbejdere om, at de har pligt til at efterkomme jeres behov for deres arbejdskraft uden unødigt ophold. Hjemsendte medarbejdere skal i hjemsendelsesperioden stå fuldt ud til rådighed for jer som arbejdsgivere.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?