LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner den 18. maj 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner den 18. maj 2020

Så oprandt dagen, hvor landet blev åbnet yderligere op i fase 2. For dagtilbud samlet under LDD betyder det som sådan ikke de store ændringer.

Som vi orienterede om i sidste uge, så er den vejledning, som dagtilbud skal forholde sig til ifm. genåbningens fase 2, ikke nær så detaljeret og specifik som de tidligere vejledninger mv. Det betyder, at meget er overladt til fortolkning og beslutning lokalt, bl.a. i den enkelte institution.

Vi oplever, at det giver anledning til usikkerhed og flere spørgsmål fra institutionerne. Vi i LDD kan desværre ikke rådgive om sundhedsfaglige spørgsmål som afstandskrav, rengøringsfrekvens mv. eller om fortolkningsspørgsmål ift. gruppestørrelse, gruppesammensætning mv. Disse spørgsmål skal rettes direkte til myndigheder, ministerier mv. på de hotlines der er.

Den seneste vejledning fra Sundhedsstyrelsen findes på dette link:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79

Børne- og Undervisningsministeriets seneste vejledning mv. findes på dette link:

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200513-her-er-rammerne-for-genaabningens-fase-2-paa-boerne-og-undervisningsministeriets-omraade

Husk at være opmærksomme på, at på LDD’s hjemmeside kan I ofte finde svar på mange af de spørgsmål, I måtte have. Vi modtager selvfølgelig stadig jeres afklarende spørgsmål mv., hvis ikke svaret findes på hjemmesiden.

Løn- og HR-spørgsmål

Er der en ny aftale for særligt udsatte medarbejdere? (18/5 2020)

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om, hvordan man skal hjælpe medarbejdere, der er i særlig risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19, fordi de i forvejen har helbredsmæssige udfordringer. Aftalen betyder, at de udsatte medarbejdere, der har lægeliglig dokumentation for, at de ikke kan varetage opgaver i institutionen, kan få sygedagpenge fra lovens ikrafttræden (forventeligt 20. maj 2020) til og med den 31. august 2020.

Aftalen vil betyde, at de udsatte medarbejdere med lægelig dokumentation (lægeerklæring) kan få sygedagpenge fra lovens ikrafttræden til og med den 31. august 2020.

Den nye ordning omfatter personer, som er i ansættelse på første fraværsdag, og som lider af de tilstande og sygdomme, der ifølge Sundhedsstyrelsen vil medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb, og hvor der desuden er lægelig dokumentation for, at medarbejderen konkret er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. I linket nedenfor kan ses Sundhedsstyrelsens seneste vejledning i forhold til risikogrupperne.

Ordningen omfatter medarbejdere, for hvem det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaver, så arbejdet ikke er risikofyldt, og hvor hjemmearbejde ikke er muligt.

Sygedagpengerefusion

Den ansatte skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge over for kommunen, herunder beskæftigelseskravet over for kommunen, dog med undtagelse af kravet om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Fravigelsen fra de almindelige betingelser om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom sker ifølge aftalen som følge af den helt ekstraordinære situation, Danmark står i.

For at beskytte personer i den særlige risikogruppe for smitterisiko vil arbejdsgivere til pårørende, der deler husstand med personer i den særlige risikogruppe for smitte med COVID-19, også få ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Tilsvarende får pårørende, som ikke får udbetalt løn fra arbejdsgiveren under fraværet, ret til sygedagpenge fra kommunen.

Lovgivningen for ordningen forventes at være på plads den 20. maj 2020.

Vi har rettet henvendelse til Nemrefusion i forhold til proceduren for indberetning af jeres evt. medarbejdere. Det har ikke i skrivende stund været muligt at få en afklaring heraf, men indtil videre vil fremgangsmåden være, at I indberetter fraværet i MIT perspektiv på selvbetjening – helt som øvrigt fravær. Her registrerer I i bemærkningsfeltet, at fraværet skyldes COVID-19 syg. Herefter skal I sende en mail til jeres lønkonsulent om, hvilken type fravær medarbejderen har (sygdom, pårørende eller risikogruppen).

Vi vil løbende ajourføre forsiden af MIT i forhold til evt. ændringer omkring indberetninger

Læs også Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?