LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner den 18. august 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner den 18. august 2020

Download: [ “Retningslinjer for dagtilbud på Børne- og Undervisningsministeriets område ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19” ]

Efter en forholdsvis rolig sommer, hvor alle næsten har været ved at glemme alt om coronakrisen, ser vi nu atter stigninger i antallet af smittede, og at der i flere dagtilbud og skoler også er børn og ansatte, der er smittede.

Vi har tidligere orienteret om, at Børne- og Undervisningsministeriet udgiver et nyhedsbrev til dagtilbud. Der er ikke kommet noget siden juli. Hvis der kommer nye nyhedsbreve fra ministeriet, vil LDD selvfølgelig som hidtil sørge for at udsende dem til LDD’s institutioner.

Information om COVID-19 til LDD's medlemsinstitutioner den 18. august 2020

Informationer fra Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet har på deres hjemmeside løbende opdateret information vedrørende genåbning mv. Dette kan findes på følgende link:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud

Endvidere kan der via dette link også findes yderligere information:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid19/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19

Revideret vejledning

I juni udgav Børne- og Undervisningsministeriet en vejledning vedr. genåbning og forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

Den kan findes via dette link:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoxpeAm6TrAhWu-yoKHaqqC5IQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.uvm.dk%2F%2Fmedia%2Ffiler%2Fuvm%2Faktuelt%2Fpdf20%2Fjun%2F200619-retningslinjer-for-dagtilbud.pdf%3Fla%3Dda&usg=AOvVaw28-G75if33_9zs35AJAc9R

Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge

Sundhedsstyrelsen har udgivet informationsmateriale, som beskriver, hvordan bl.a. dagtilbud skal forholde sig ved tilfælde af COVID-19 blandt børn og medarbejdere.

Materialet er relevant for dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, ungdomsklubber samt sports- og andre fritidsaktiviteter, som i det følgende samlet betegnes dagtilbud/skoler.

Materialet er tiltænkt ledere i de pågældende tilbud samt medarbejdere i den kommunale sundhedstjeneste.

Materialet kan findes via dette link:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbudmm/Information-om-COVID-19-til-dagtilbud_-skoler-mm.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337

Krav om mundbind i den kollektive trafik og særlige anbefalinger til personer i øget risiko

Det er nu besluttet, at man har pligt til at bruge mundbind i den kollektive trafik i hele landet på alle tidspunkter af døgnet fra lørdag den 22. august. Medarbejdere og børn over 12 år skal fra denne dato bruge mundbind, hvis skolen eller institutionen benytter den kollektive trafik.

LDD opfordrer til, at institutionerne begrænser brug af kollektiv transport, samt at man rejser udenfor myldretiden.

Vær opmærksom på, at de enkelte kommuner kan have fastsat regler for brug af kollektiv trafik, som kan være af betydning for selvejende og private institutioner.

Sundhedsstyrelsens vejledning mv. kan findes via dette link:

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Krav-om-mundbind-i-den-kollektive-trafik-og-saerlige-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko

Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på,

”At ved brug af CE-mærkede engangsmundbind har producenten dokumenteret bl.a. filtreringsgraden og åndbarheden. Der findes tre typer CE-mærkede mundbind (Type I, Type II og Type IIR), hvor forskellen er, at type I har en filtreringsgrad på 95% og type II på 98%. Til brug i det offentlige rum, også for personer i øget risiko, er type I tilstrækkeligt, både i forhold til at beskytte andre mod smitte, og til at beskytte bæreren selv. Mundbind af type II og IIR er til brug i sundhedsvæsenet, ligesom deciderede åndedrætsværn (FFP2 og FFP3 m.v.).Da CE-mærkede engangsmundbind har en højere beskyttelsesgrad, bør følgende personer altid anvende et CE-mærket mundbind:

  • Personer, som er testet positiv for ny coronavirus eller er i risiko for at være smittet, fx fordi de har symptomer eller er nære kontakter.
  • Personer, som er på vej hjem fra fx lufthavnen efter en rejse i et land eller område, hvortil Udenrigsministeriet grundet COVID-19 fraråder alle unødvendige rejser og skal i selvisolation.
  • Personer, som skal besøge en person i øget risiko, som ikke er en del af vedkommendes husstand, og hvor det ikke er muligt at holde afstand.
  • Personer i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.

Mundbindet er et supplement til de generelle anbefalinger om god håndhygiejne, begrænsning af fysisk kontakt, hyppig rengøring både hjemme og på arbejdspladsen, og en opmærksomhed på at holde god afstand og vise hensyn til hinanden. Og det er vigtigt, at man ved mistanke om COVID-19 bliver hjemme og selvisolerer.”

Test af børn og voksne

Der kan opstå diskussion om, hvornår børn eller ansatte skal testes. Generelt skal man følge de retningslinjer, som den enkelte kommune har fastsat. Københavns Kommune har f.eks. udsendt følgende:

  • Hvis en medarbejder/barn/elev er i nær kontakt til en, der er konstateret smittet med COVID-19, skal medarbejderen/barn/elev testes to gange med to dages mellemrum. Der testes som udgangspunkt på 4. og 6. dagen for sidste kontakt.
  • Medarbejderen/barn/elev må komme på arbejde/dagtilbud/skole igen efter første negative test, men skal fortsat gennemføre anden test. Hvis barn/elev er under 12 år, og forældre ikke ønsker at teste barnet, kan de i stedet vælge at isolere barnet hjemme i 7 dage og afvente om der kommer symptomer.

Minimering af smitterisiko samtidig med normal drift

LDD anbefaler, at institutionerne drives så normalt som muligt. Det skal gøres med hensyn til at minimere smitterisikoen. Dette bør ske ved at tilrettelægge det pædagogiske arbejde, så man bedst muligt kan spore smitterelationer, hvis smitte alligevel skulle ske. Alle ledere bør overveje, hvorledes hverdagen kan organiseres, så der etableres så stabile grupper af børn og voksne som muligt, samtidig med at der fortsat er fokus på de gode vaner med hyppig håndhygiejne og god rengøring.

Som altid bør I være opmærksomme på, at I på LDD’s hjemmeside kan finde svar på mange af de spørgsmål, I måtte have. Vi modtager selvfølgelig stadig jeres afklarende spørgsmål mv., hvis ikke svaret findes på hjemmesiden.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?