LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 13. maj 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 13. maj 2020

Klik på [ download ] for at hente pdf-filen pdf-filen “Til dagtilbudschefen om tilskud og vurdering af de selvejende og private daginstitutioner i kommunen

Statsministeren m.fl. holdt pressemøde 12/5 2020, hvor der dog ikke var meget nyt for landets daginstitutioner.

Vi kan dog i relation til de spørgsmål, som flere private institutioner har henvendt sig om, oplyse, at LDD sammen med vores kollegaer under DLO, tirsdag 12/5 2020 sendte en skrivelse til dagtilbudscheferne i alle landets 98 kommuner omhandlende det faktum, at mange kommuner i forbindelse med den gradvise åbning af dagtilbuddene fra 15/4 2020 har allokeret ekstra ressourcer til de kommunale dagtilbud, eksempelvis i form af oprettelse af medarbejderbanker, ekstra rengøringshjælp, leje af ekstra lokaler mv.

Vi beder med skrivelsen kommunerne oplyse, om man ved tilførslen af ekstra ressourcer har skabt grundlag for at ændre driftstilskuddet til de private daginstitutioner, da vi fra Børne- og Undervisningsministeriet er blevet oplyst, at såfremt kommunerne hæver de budgetterede bruttodriftsudgifter i løbet af året, skal driftstilskuddet til private daginstitutioner ligeledes justeres tilsvarende.

Da flere kommuner er begyndt at stille spørgsmålstegn ved pasningskapaciteten i selvejende og private daginstitutioner, har vi samtidig gjort kommunerne opmærksom på, at man netop pga. af den ulige tilgang til ekstra ressourcer ikke kan forvente/forlange, at de selvejende og private daginstitutioner kan levere den samme pasningskapacitet som de kommunale dagtilbud, og en sammenligning 1:1 derfor er urimelig. Vi appellerer derfor samtidig til kommunerne om ikke at problematisere driftsoverenskomst eller reducere driftstilskud af andre årsager end en normal situation uden krisehåndtering.

Vi vedhæfter henvendelsen til dagtilbudscheferne sammen med dette nyhedsbrev.

I forlængelse af vores nyhedsinformation fra 12/5 2020 kan vi oplyse, at Sundhedsstyrelsen nu på deres hjemmeside oplyser, at tidligere anbefalinger mv. nu er erstattet med den vejledning, vi udsendte link til 11/5 2020, samt det materiale, der ellers kan findes på dette link:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-dagtilbud

Vi har også tidligere orienteret om, at Børne- og Undervisningsministeriet ugentlig udsender nyhedsbrev. Dette gjorde de så ikke lige i sidste uge, derfor har vi heller ikke kunnet sende det videre til jer. Vi forventer, at der kommer et nyhedsbrev sidst i denne uge.

Som hidtil gør vi opmærksom på, at på LDD’s hjemmeside kan I finde svar på mange af de spørgsmål, I har. Vi modtager selvfølgelig stadig jeres afklarende spørgsmål mv., hvis ikke svaret findes på hjemmesiden.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?