LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner den 11. maj 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner den 11. maj 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner den 11. maj 2020I dag 11/5 2020 er det 2 måneder siden statsministeren på et pressemøde fortalte om, hvordan COVID-19 ville påvirke Danmark og gav den første melding om at påbegynde en nedlukning af Danmark, hvor også en lukning af dagtilbud mv. blev varslet.

I sidste uge samt i bededagsferien har regeringen og de politiske partier forhandlet om en genåbning, og der er nu blevet varslet yderligere genåbning af landet samt udsendt reviderede retningslinjer mv. for disse.

Vær opmærksomme på, at vi i LDD fortsat ikke kan rådgive om sundhedsmæssige spørgsmål herunder om afstandskrav og gruppestørrelse mv. Disse skal rettes til myndighederne.

Også hos LDD er vi langsomt begyndt atter at have medarbejderne på arbejde i vores kontorer igen, selvfølgelig under iagttagelse af de retningslinjer mv. der gælder. Vi har pt. begrænset mødeaktivitet internt såvel som eksternt og benytter os bl.a. også af videomøder.

Som hidtil skal I være opmærksomme på, at der på LDD’s hjemmeside kan findes svar på mange af de spørgsmål, I måtte have omkring coronakrisen. LDD modtager selvfølgelig fortsat jeres spørgsmål mv., hvis ikke svaret findes på hjemmesiden.

 

Pædagogiske og ledelsesrelaterede spørgsmål

Hvordan er Sundhedsstyrelsens vejledning om brug af værnemidler i dagtilbud (11/5 2020)?

LDD og andre organisationer har spurgt Sundhedsstyrelsen om, hvorledes man forholder sig ift., når et barn i et dagtilbud i løbet af dagen udviser symptomer på coronavirus. Fx om barnet, indtil det afhentes, bør isoleres fra den øvrige børnegruppe sammen med en medarbejder, og om denne medarbejder i givet fald skal bære værnemidler?

Sundhedsstyrelsen har svaret følgende:

Vi anbefaler ikke, at man bruger særlige værnemidler i dagtilbud, udover de der vanligvis skal anvendes. Hvis en medarbejder er i tæt kontakt med en personer, der udviser symptomer på sygdom, skal medarbejdere være ekstra opmærksom på håndhygiejne. Hvis i har yderligere spørgsmål til værnemidler og indkøb vil jeg henvise jer til Lægemiddelstyrelsen, jeres region eller jeres kommune.

Hvad betyder Sundhedsstyrelsens nye afstandskrav mv.? (11/5 2020)
Sundhedsstyrelsen har 10/5 2020 udgivet deres reviderede vejledning til forebyggelse af smittespredning. De erstatter de tidligere sundhedsmæssige anbefalinger.

På dagtilbudsområdet har det stor betydning for dagligdagen og medfører bl.a. følgende:

  • Afstandskravet lempes, så der generelt skal holdes 1 meters afstand. Desuden ophæves kvadratmeterkravet i daginstitutionerne.
  • I situationer, hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde afstandsanbefalinger eller regulere afstand til andre, er det vigtigt at reducere antallet og varigheden af kontakter, særligt ansigt-til-ansigt kontakter.
  • I daginstitutioner kan aktiviteter nu organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal ansatte per gruppe.

Sundhedsstyrelsens seneste opdaterede anbefalinger om forebyggelse af smittespredning af COVID-19 findes på dette link:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?