LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 06. maj 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 06. maj 2020

Information om COVID-19 til LDD's medlemsinstitutioner, den 06. maj 2020Foråret er i fuld gang, og Danmark har netop fejret 75-året for befrielsen efter 2. verdens krig. Dermed begynder blade og blomster på træer, buske mv. at springe ud.

Selvom tingene lysner, er Corona-krisen dog langt fra drevet over, men lige som foråret kommer lige så stille, er landet ved at åbne op lige så stille i den nye udgave i slipstrømmen på corona-krisen.

Intet er mere som før, og dog er der genkendeligheder og spor af rutiner, der dukker frem. Nye arbejdsgange og rutiner opstår, samtidig med at der i daginstitutionerne arbejdes på højtryk for at skabe godt, trygt og forsvarligt pædagogisk arbejde inden for de rammer, der nu gives.

I LDD oplever vi, at beslutninger mv. nogle gange sker hurtigt, derfor synes det som om, vi alle arbejder imod tiden ift. at sikre institutionerne korrekt information om beslutninger og vejledninger. Vi udarbejder i lyntempo informationsmateriale, for så efterfølgende måske at være nødt til at sende jer korrektioner. Dette er ikke altid optimalt, men vi i LDD forsøger at sikre jer hurtig og korrekt viden om ændringerne samt om nye tiltag.

Vi får stadigvæk mange spørgsmål om fortolkninger mv. Vær opmærksom på, at vi ikke kan rådgive om sundhedsspørgsmål eller på spørgsmål om, hvem der er berettiget til pasning mv. Som hidtil kan I på LDD’s hjemmeside finde svar på mange af de spørgsmål, I måtte have. Vi modtager selvfølgelig stadig jeres afklarende spørgsmål mv., hvis ikke svaret findes på hjemmesiden.

Pædagogiske og ledelsesrelaterede spørgsmål

Hvordan er selvejende og private dagtilbud stillet ift. at benytte statens naturområder?

Den 4/5 2020 skrev Børne- og Undervisningsministeriet på deres hjemmeside, at regeringen vil give landets skoler, børnehaver, vuggestuer og dagplejere særlig mulighed for leg, undervisning og aktiviteter på statens naturområder. Her er der plads til at holde afstand.

Af opslaget fremgår det, at de konkrete aftaler for det enkelte dagtilbud om brug af Naturstyrelsens faciliteter skal aftales mellem kommunen og Naturstyrelsens lokale enhed.

Dette tolker LDD således, at for private og selvejende dagtilbud skal det aftales direkte mellem institutionen og Naturstyrelsen.

Nyheden kan findes via dette link:

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200504-skoler-og-daginstitutioner-faar-mere-plads-i-statens-naturomraader

Gælder forsamlingsforbuddet også i dagtilbud?

Dagtilbud, institutioner, mv., er ikke omfattet af forbuddet. Det gælder også for aktiviteter, der finder sted uden for de lokaler eller lokaliteter, som dagtilbuddet mv. råder over.

Forældre og ansatte skal dog være opmærksom på, at reglerne om forsamlingsforbud fortsat finder anvendelse i bringe- og afhentningssituationer.

Yderligere skal institutionen være opmærksom på at overholde de retningslinjer, der er lavet for sundhed, hygiejne mv. Det gælder også gruppesammensætning, rengøring mv.

På Børne- og Undervisningsministeriet hjemmeside kan man finde de opdaterede retningslinjer for genåbning af dagtilbud på dette link:

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/apr/200414-retningslinjer-for-genaabning-af-dagtilbud.pdf?la=da

Gælder der særlige forhold omkring sprogvurderinger, den pædagogiske læreplan mv., under genåbningen?

Alle dagtilbud skal med genåbningen sikre børns trivsel og tryghed og så vidt muligt skabe pædagogiske læringsmiljøer med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan.

Børne- og Undervisningsministeriet skriver bl.a.:

Dagtilbud skal i en fase med genåbning sikre børns trivsel og tryghed og så vidt muligt skabe pædagogiske læringsmiljøer med udgangspunkt i tilgangen i den pædagogiske læreplan om blandt andet leg, børneperspektiver og tryghed, ligesom der igen skal foretages sprogvurderinger og sprogstimulering i det omfang det er muligt ud fra sundhedsfaglige forhold.Den gradvise åbning betyder, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med genåbningen kan udskyde sprogvurderinger og udskyde implementeringen af læreplanen, herunder offentliggørelse og evaluering af læreplanen. Der skal fortsat foretages tilsyn.

Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for dagtilbuddet eller pasningsordningen, der ud fra de sundhedsfaglige retningslinjer tilrettelægger, hvordan det konkrete tilbud vil være under genåbningen.

På Børne- og Undervisningsministeriet hjemmeside kan man finde de opdaterede rammer for genåbning af dagtilbud på dette link:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud

Her er der også information om øvrige ministerielle rammer for genåbning, organisering mv.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?