LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 04. maj 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 04. maj 2020

Vi venter lige nu alle spændte på, at det bliver 10/5 2020, så vi kan få mere information fra statsministeren om udviklingen af næste fase i genåbningen af Danmark.

LDD oplever, at tingene nogle gange sker meget hurtigt, og at vi derfor arbejder imod tiden ift. at sikre institutionerne korrekt information om beslutninger og vejledninger, der udarbejdes i lyntempo, og så efterfølgende måske justeres. Dette er ikke altid optimalt, men vi i LDD forsøger at sikre jer hurtig og korrekt viden om ændringerne samt om nye tiltag.

Børne- og Undervisningsministeriet er begyndt at udgive et nyhedsbrev til dagtilbud, som vi vedhæfter denne udsendelse. I kan også finde det via dette link:

http://danskedaginstitutioner.dk/wp-content/uploads/2020/05/20200504-Nyhedsbrev-genåbning-af-dagtilbud-uge-18.pdf

I skal være opmærksomme på, at nyhedsbrevet er udsendt til kommunerne med information ift. kommunal styring. Det kan derfor nogle gange være vigtigt, at I som selvejende, private eller puljeordninger omsætter det til jeres konkrete situation.

Børne- og Undervisningsministeriet har på deres hjemmeside opdateret bl.a. rammerne for genåbning. Dette kan findes på følgende link:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud

Vi oplever, at nogle selvejende og private institutioner af og til bliver klemt eller glemt i kommunernes forsøg på at sikre tilpas gode rammer for de kommunale dagtilbud. Dette er noget, vi har stor opmærksom på og bringer videre til ministeren samt øvrige politikere. Vi kan kun opfordre jer til selv at forsøge at være proaktive og skaffe egne kontakter ifm. med alternative pasningssteder i naturen, spejderhuse, menighedslokaler mv.

Som altid bør I være opmærksomme på, at I på LDD’s hjemmeside kan finde svar på mange af de spørgsmål, I måtte have. Vi modtager selvfølgelig stadig jeres afklarende spørgsmål mv., hvis ikke svaret findes på hjemmesiden.

 

Pædagogiske og ledelsesrelaterede spørgsmål

Har sundhedsstyrelsen ændret i deres præcisering af, hvilke personer der på grund af sygdom og alder er i øget risiko ved COVID-19?

Sundhedsstyrelsen har med udgangspunkt i den nyeste viden og dokumentation samt på basis af faglig rådgivning udarbejdet en ny præcisering af, hvem der er i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med COVID-19.

Præciseringen samt yderligere information kan findes via dette link:

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvem-er-i-saerlig-risiko-ved-sygdom-med-COVID-19_

 

Har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et inspirationskatalog med forslag til pædagogiske aktiviteter?

Sundhedsstyrelsen har udgivet et katalog med forslag til pædagogiske aktiviteter. Kataloget kan findes på dette link

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Dagtilbud/Inspirationskatalog-til-paedagogiske-aktiviteter.ashx?la=da&hash=00CB232C5CDD2E38BA45016240F653A6F6FE6A4F

Det ligger dog også på LDD’s hjemmeside

http://danskedaginstitutioner.dk/wp-content/uploads/2020/05/20200504-Inspirationskatalog-til-paedagogiske-aktiviteter.pdf

 

Løn- og HR-spørgsmål

Er der kommet en ny vejledning fra Arbejdstilsynet i forhold til indberetning af COVID-19 som arbejdsskade eller erhvervssygdom?

Arbejdstilsynet har den 21. april udsendt vejledning om indberetning af COVID-19 som arbejdsskade

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/04/ny-vejledning-ansatte-kan-faa-sygdom-med-covid-19-anerkendt-som-arbejdsskade/

Vejledningen er udarbejdet for at skabe klarhed om reglerne og som en hjælp til sagsbehandlere hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Ankestyrelsen.

Det fremgår bl.a. af vejledningen, at sygdom med COVID-19, under visse betingelser, kan anerkendes som en arbejdsskade enten som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

Herudover, hvilke betingelser der er for anerkendelsen.

Ligeledes fremgår det, at det altid er en konkret vurdering, ud fra sagens samlede omstændigheder, om sygdom med COVID-19 kan anerkendes som enten en arbejdsulykke eller som en erhvervssygdom.

Indberetningspligt, arbejdsgiver

For COVID-19 indebærer det, at arbejdsgiveren skal anmelde sygdomstilfælde med COVID-19, når følgende tre kriterier er opfyldt:

1) en medarbejder er blevet syg med COVID-19,

2) der er mistanke om, at medarbejderen kan være blevet smittet i forbindelse med en konkret hændelse eller kortvarig udsættelse for smitte i forbindelse med arbejdet, samt

3) et af følgende kriterier:

  1. medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven (fx behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén m.v.) ELLER
  2. medarbejderen har været sygemeldt (helt eller delvist) i mere end 5 uger.

Anmeldelse af sygdommen sker til arbejdsgivers forsikringsselskab. Anmeldelsen skal foretages på Virk.dk

Link: https://indberet.virk.dk/search/virk/anmeldelse%20af%20arbejdsskade

Før du anmelder på Virk.dk skal du have kendskab til forsikringsselskabet samt policenummer.

Du skal give din lønkonsulent oplysning om, hvornår arbejdsskadesagen er anmeldt, samt til hvilket forsikringsselskab, da disse oplysninger skal bruges i medarbejderens refusionssag. Dette gælder også det fravær, der allerede er indberettet i MIT som ”sygdom COVID-19”-fravær.

Fraværet skal fortsat indberettes i MIT som ”sygdom COVID-19”.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?