LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutione den 12. maj 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutione den 12. maj 2020

Vi udsendte sammen med vores informationer 11/5 2020 et link til Sundhedsstyrelsens nye vejledning ifm. genåbning af Danmark:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79

Yderligere orienterede vi om informationer fra Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside om kvadratmeter, samt om at aktiviteter nu kan organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal ansatte pr. gruppe.

Disse to forhold har givet særlig anledning til spørgsmål mv., som skal stilles til Børne- og Undervisningsministeriet samt Sundhedsstyrelsen. LDD har henvendt sig til Børne- og Undervisningsministeriet, som telefonisk oplyser, at den hidtidige vejledning for genåbning i fase 1 ikke længere er gældende, men erstattet af den vedledning, vi henviser til med linket herover. Denne vejledning er efter LDD’s opfattelse meget mangelfuld og efterlader mange spørgsmål og uafklaretheder.

LDD har i dag 12/5 2020 fået stillet spørgsmål til Børne- og Undervisningsministeriet om dette problem, men er pt. ikke lykkedes med mere afklaring end ovenstående.

I kan på disse link finde opdaterede informationer fra Børne- og Undervisningsministeriet såvel som Sundhedsstyrelsen:

Børne- og Undervisningsministeriet:
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud

Sundhedsstyrelsen:
https://www.sst.dk/da/corona/FAQ

LDD forfølger selvfølgelig dette for at sikre størst mulig klarhed og administrationsgrundlag mv. for alle institutioner, og vi vender selvfølgelig tilbage, hvis der fremkommer yderligere afklaring, vejledning mv

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?