LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 21. april 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 21. april 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 21. april 2020Alle landets dagtilbud er i et eller andet omfang genåbnet, og alle institutioner under LDD arbejder fortsat hårdt med de udfordringer mv., som genåbningen byder på.

Den genåbning, der finder sted, sker fortsat inden for de rammer, som regeringen og myndighederne har fastlagt, hvorfor det er vigtigt, at institutioner sikrer et tæt samarbejde med kommunen og relevante myndigheder.

LDD følger som hidtil nøje udviklingen og vil fortsat arbejde på at skaffe afklaring på de spørgsmål, der opstår, og som kræver yderligere afklaring fra ministerier eller fra myndigheder. Vi udsender ny og relevant information til institutionerne, når dette foreligger.

Husk, at på LDD’s hjemmeside kan I finde svar på mange af de spørgsmål, I har. I er selvfølgelig stadig velkomne til at sende os afklarende spørgsmål mv., hvis ikke svaret kan findes på hjemmesiden.

 

Pædagogiske og ledelsesrelaterede spørgsmål

Er der ændret i Sundhedsstyrelsens vejledning?

Sundhedsstyrelsen, myndigheder mv. reviderer løbende de forskellige vejledninger mv. Det er derfor vigtigt, at institutionen også selv holder sig opdateret via disses hjemmesider.

Sundhedsstyrelsen har senest opdateret deres vejledning, som kan findes på dette link:

http://danskedaginstitutioner.dk/wp-content/uploads/2020/04/20200407-Vejledning-til-dagtilbud.pdf

Hæftet kan i øvrigt altid downloades i sin nyeste udgave på dette link.

Sundhedsstyrelsen har udgivet et faghæfte ”Det pædagogiske arbejde i dagtilbud under coronaepidemien”. Hæftet beskriver nogle af de praktiske, pædagogiske, udviklingsmæssige og kommunikative udfordringer, som institutionerne håndterer, og giver konkrete råd til, hvordan institutionerne kan arbejde med disse emner. Samtidig giver hæftet inspiration til, hvordan man kan fastholde det fælles pædagogiske grundlag i dagtilbuddet og få det bedste ud af denne meget anderledes tid for alle børn i alderen 0-6 år.

Hæftet kan altid downloades i sin nyeste udgave på dette link:

http://danskedaginstitutioner.dk/wp-content/uploads/2020/04/20200421-Faghaefte-til-dagtilbud-0-6-ar-om-paedagogik-i-en-Coronatid.pdf

Der kan på følgende hjemmesider findes opdaterede informationer:

Kan pædagoger hente gratis håndsprit i Matas?

Matas har postet et opslag på deres Facebookside, hvor de fortæller, at pædagoger gratis kan hente en flaske håndsprit.

Gratis håndsprit til landets lærere og pædagoger 🤗

Er du en af de mange, der nu igen skal på arbejde og skabe gode rammer for vores børn? Så vil vi gerne sige tak og gøre vores til at skabe tryghed 🙏

Kom ned i en af vores 250 åbne Matas-butikker og hent en flaske gratis 200 ml. håndsprit. Det gælder selvfølgelig også, hvis du er medhjælper i en daginstitution, dagplejer, vikar eller lignende….

Kender du en, der bør vide det? Så del endelig!

Du kan se, hvilke Matas butikker, der holder åbent nær dig lige her: https://bit.ly/34S0JKx

*Gælder til og med mandag den 27. april. Gælder kun i butikkerne og maks. en flaske håndsprit pr. person.

LDD, er blot formidler af informationen og kender ikke nærmere til det tilbud Matas har givet.

 

Økonomi-, IT- og regnskabsspørgsmål

Hvorledes vil kompensationsordningen i forhold til private dagtilbud være i forbindelse med genoplukning?

Vi har i dag modtaget nedenstående svar fra Børne- og Undervisningsministeriet i forhold til kompensationsordning i forbindelse med genoplukning.  

I forhold til jeres konkrete spørgsmål, som I også har sendt til Sundheds- og Ældreministeriet, om hvordan private daginstitutioner er omfattet af kompensation kan vi oplyse, at regeringen sikrer ekstra rengøring i dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelsesinstitutioner, plejehjem og sociale dag- og døgntilbud – herunder også til de private daginstitutioner.

Proces for udmøntning og fordelingsnøgle er under udboring og vil blive afklaret hurtigst muligt.

Som det fremgår af svaret, er der fortsat ingen afklaring på, hvorledes kompensationen vil blive tildelt det enkelte private dagtilbud, og vi kan samtidig konstatere, at private dagtilbud kun kompenseres for udgifterne til ekstra rengøring.

LDD er opmærksom på, at en række kommuner er i gang med at flytte ressourcer fra øvrige forvaltninger over til kommunale og selvejende dagtilbud samt folkeskoler. Herudover har nogle kommuner yderligere meddelt de kommunale institutioner, at de skal have for øje at løse opgaven med fuld genåbning fremfor fokus på økonomien, da de ekstra udgifter bliver dækket af kommunens Covid-19 økonomi.

Dette stiller selvklart de fleste private dagtilbud i et misforhold samt et dilemma i forhold til økonomi og fuld genåbning! LDD arbejder derfor på, at ministeriet sikrer, at de midler, kommunerne er i gang med ekstra at tilføre de kommunale og selvejende dagtilbud, skal omfatte alle dagtilbud, altså også de private dagtilbud. LDD vil derfor bede Børne- og Undervisningsministeriet sikre, at kommunerne forpligtes til at sikre, at alle private dagtilbud får del i de ekstra ressourcer, kommunerne afsætter til egne kommunale samt selvejende daginstitutioner.  

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?