LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 14. april 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 14. april 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 14. april 2020Først og fremmest håber vi, at I alle er kommet igennem en for mange institutioner arbejdsom og særlig påske. Vi ved, at mange ledere og ansatte har arbejdet hårdt for at kunne være klar til at begynde at genåbne daginstitutionerne.

Vi får en del spørgsmål ind omkring organisering mv. i forbindelse med den gradvise, kontrollerede genåbning af dagtilbud. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de fleste regler, vejledninger mv. for genåbning af dagtilbud vil skulle aftales i tæt samarbejde med den enkelte kommune og sundhedsmyndighederne, da det er disse, der skal udarbejde de nærmere regler mv. for en genåbning af dagtilbud.

LDD anbefaler derfor, at institutionerne er i løbende dialog og samarbejder tæt med kommunen og her får afklaret de helt konkrete omstændigheder og muligheder for genåbning af den enkelte institution.

Det er endvidere vigtigt, at institutionerne er opmærksomme på, at LDD ikke har mulighed for at vurdere eller rådgive om sundhedsmæssige spørgsmål eller henvendelser om konkrete regler mv. ift. genåbning.

LDD anbefaler, at institutionerne holder sig godt opdateret via hjemmesiderne fra myndigheder, ministerier samt ikke mindst fra den lokale kommune og sundhedsmyndigheder.

I LDD følger vi udviklingen tæt og arbejder fortsat på at skaffe afklaringer på de spørgsmål, som kræver yderligere information fra ministerier eller fra myndigheder. Vi udsender ny og relevant information til institutionerne, når dette foreligger.

De spørgsmål, I måtte have, er I velkomne til at stille til os. Vær i øvrigt opmærksom på, at på mange spørgsmål kan der findes svar på LDD’s hjemmeside. I kan opnå hurtigt svar ved at benytte den søgefunktion og spørgsmålsdatabase, der er der.

 

Pædagogiske og ledelsesrelaterede spørgsmål

Er der ændret i reglerne for genåbning i løbet af påsken?

Der har de seneste dage været en diskussion om, hvordan regler for genåbning kunne tolkes ift., hvem der må komme i dagtilbud mv.

Børne- og Undervisningsministeriet har på deres hjemmeside lagt retningslinjerne ud og skriver bl.a.:

Det er en ny hverdag, der venter de børn, elever og ansatte, der er en del af den første fase af genåbningen af Danmark. Ud over vejledningerne fra Sundhedsstyrelsen om blandt andet hygiejne, håndvask og rengøring offentliggør Børne- og Undervisningsministeriet nu retningslinjer for selve rammerne for den nye hverdag i vuggestuer, børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser. Det gælder for eksempel, hvilke uddannelser og elever der er omfattet, prøver og lignende. Retningslinjerne er udarbejdet efter dialog med sektoren.

Ministeriets retningslinjer tager udgangspunkt i de overordnede rammer for genåbningen, og de skal kunne oversættes konkret og lokalt til den enkelte skole eller institution.

På ministeriets hjemmeside kan man finde de nyeste retningslinjer for genåbning: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/apr/200413-retningslinjer-for-genaabning-af-dagtilbud.pdf?la=da

Ministeriet oplyser endvidere, at det for dagtilbud vil være kommunalbestyrelsens opgave at vurdere, hvornår den pågældende institution lever op til Sundhedsstyrelsens vejledninger og således er klar til at åbne. Først når det sker, kan en institution åbne igen for børn, elever og ansatte. Derfor forventes det ikke, at alle er klar til at åbne på samme tid og i samme form som tidligere, men åbningen vil ske løbende fra onsdag den 15. april.

Sundhedsstyrelsen har yderligere på deres hjemmeside udgivet materiale, der er relevant for institutionerne at sætte sig ind i forud for en genåbning:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-dagtilbud

Denne vejledning kan også findes på LDDs hjemmeside.

LDD har også lagt noget af materialet på LDD’s hjemmeside. Bl.a. følgende:

Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud (version 3.0, 10. april)

3.version udkom 10. april. I den nye version er der foretaget sproglige tilretninger i afsnittet om risikogrupper, og en henvisning til et notat taget ud. Ministeriet henvises endvidere til notat om Håndtering af COVID-19: Medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren samt medarbejdere i dagtilbud 0-6 år, der tilhører særlige risikogrupper.

Instruks til ledelse i dagtilbud (8. april)

Instruksen beskriver, hvad ledelsen skal sikre i dagtilbuddet i forlængelse af vejledningen.

Information til personale i dagtilbud (pjece) (8. april)

Pjecen beskriver, hvad de skærpede forholdsregler i forbindelse med genåbning betyder for den enkelte medarbejder, samt hvordan man som medarbejder skal forholde sig ved tegn på sygdom, herunder hvilke forholdsregler man selv og ens leder skal tage, hvis man selv eller ens pårørende er i særlig risiko for at udvikle alvorlig sygdom.

Instruks til personale i dagtilbud (8. april)

Instruksen beskriver, hvordan medarbejdere skal forholde sig, og hvilke forholdsregler de skal tage.

Plakat: Til dig i dagtilbuddet – information om ny coronavirus til genåbning af dagtilbud (13. april)

 

Økonomi-, IT- og regnskabsspørgsmål

Er der aftalt kompensation til dagtilbud ifm. ekstraudgifter som følge af genåbning?

Der er indgået en aftale mellem Børne- og Undervisningsministeriet og Finansministeriet om dækning af merudgifter i forbindelse med den kontrollerede og gradvise genåbning af dagtilbud. Dette må forventeligt være merudgifter til rengøring, ekstra vikarer og i visse tilfælde midlertidig opnormering.

LDD har 8/4 2020 spurgt Børne- og Undervisningsministeriet, hvorledes den økonomiske kompensation teknisk bliver udmøntet til de private daginstitutioner. Vi afventer svar herpå, forventeligt i løbet af denne uge.

Vi kan derfor på nuværende tidspunkt ikke svare konkret på, hvorledes institutionerne vil modtage i kompensation, men vi melder ud, så snart vi har en tilbagemelding fra ministeriet.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?