LDD >> Information om Corona – og LDD tiltag, den 11. marts 2020

Information om Corona – og LDD tiltag, den 11. marts 2020

Kære medlemsinstitutioner.

Information om Corona – og LDD tiltag, den 11. marts 2020Som alle ved står vi midt i en krise med Corona virus. Myndighederne kommer dagligt med udmeldinger omkring hvordan vi som borgere, virksomheder m.m. skal agere og forholde os.

Det skaber naturligvis en del utryghed og afføder en del spørgsmål.

I sidste uge udsendte vi en orienteringsskrivelse til jer, omkring ”Forhold vedr. børn og forældre” samt ”Forhold vedrørende medarbejdere”( informationen er vedhæftet nedenfor).

I den forløbne uge, har vi fået henvendelser omkring de økonomiske forhold, primært i de private daginstitutioner. Spørgsmålene har været, hvad sker der hvis institutionen skal i karantæne, kan forældrene forlange forældrebetaling tilbage, kan kommunen stoppe driftstilskud? Det er selvsagt naturligt, at sådanne spørgsmål kommer frem.

Det er imidlertid spørgsmål der er svære at svare på lige nu, da konsekvenserne er hængt op på den statslige og til dels den kommunale udmelding. Det er jo ikke en situation vi oplevet før.

Umiddelbart er det svært at forestille sig, at en kommune vil stoppe driftstilskuddene til en karantæneramt daginstitution, idet nogle institutionen jo ikke ville kunne overleve noget sådan. Andre brancher som rejsebranchen, transport o.a. er allerede hårdt ramt, og der er hjælpeforanstaltninger i gang. Det er jo ikke alene daginstitutioner der kan blive ramt, det er også skoler, gymnasier, plejehjem o.a. der også er private aktører. Vi er umiddelbart ej heller af den opfattelse, at forældre vil kunne kræve tilbagebetaling, hvis deres barn kommer i karantæne, eller hvis institutionen skulle lukke en tid. Men vi ved det ikke. Det kommer helt an på, hvordan udmeldingen vil være fra statslig og kommunal side.

Og som alle ved, så ændrer tingene sig fra time til time. Vores bedste anbefalinger er fortsat, at man holder sig opdateret via myndighedernes akuthjemmesider, herunder Sundhedsstyrelsen – www.sst.dk, eller ringer til den fælles myndigheds hotline på tlf. 7020 0233, da de er de eneste der kan give den eksakte og nøjagtige anbefalinger, omkring den læge- og sundhedsfaglige håndteringen af Coronavirus.

LDD har oprettet et sekretariat, hvor I kan ringe og stille spørgsmål, så vil vi på bedste vis søge at finde svar til jer. Der vil også løbende komme skriftlige udmeldinger herfra. Sekretariatet består af: Merete Madsen, teamchef i løn, Torben Lund, teamchef i vores filial på Fyn, Steen Sterndorf, faglig konsulent og Palle Woss Petersen, direktør. I kan kontakte os på tlf.: 3295 3230. Se mere herom på vores hjemmeside www.ldd.dk

Skulle der opstå situationer som beskrevet ovenfor, eller andet, så kontakt os straks, så vil vi søge at finde frem til en afklaring.

Med venlig hilsen
Danske Daginstitutioner
Palle Woss Petersen
Direktør

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?