LDD >> # Praktik >> Information om AUB praktik og bidrag

Information om AUB praktik og bidrag

Undervisningsministeriet har udsendt vedhæftede pjece til alle arbejdsgivere i landet.

Pjecen beskriver udmøntningen af ”Bekendtgørelse om praktikpladsafhængigt AUB-bidrag”.
I medfør af § 21 b, stk. 4, og § 21 f, stk. 1 og 3, i ”Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag”, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 26. januar 2017, som ændret ved lov nr. 706 af 8. juni 2017.

Vi har herfra set nærmere på den nye lov, og giver nedenfor en vejledning i forhold til lovens betydning for jer.

Gældende fra 1. januar 2018

Betaling af et forøget bidrag til AUB, såfremt der ikke ansættes tilstrækkeligt med elever, der ønsker at gennemgå en erhvervsfaglig uddannelse.

I april måned vil I modtage beregningen, kaldet forskudsopgørelse, af behovet for ansættelse af elever eller tilbud om praktikperioder til udligning af det meropkrævede bidrag til AUB. Beregningen tager afsæt i den sammensætning af personale som I har i dag. Herudover tager beregningen afsæt i ATP-indberetningen for 2017 og jeres personalesammensætning af ansatte med en erhvervsfaglig uddannelse.

Erhvervsfaglige ansatte, der indgår i beregningen, er ansatte som pædagogiske assistenter, ernæringsassistenter, gastronomer (kokke) og kontoruddannede.

En lille rettesnor er, at udgiften til merindbetalingen af AUB koster ca. kr. 580,00 såfremt I har en fuldtidsansat pædagogisk assistent og han/hun har været ansat hele året og definitionen er privat i sektor.

I bør være opmærksomme på, at det kræver en godkendelse at blive praktiksted for uddannelsen.
For uddannelserne på jeres område sker godkendelsen af Erhvervsskolen i jeres område.

Af pjecen fremgår det også, at der kan opnås en bonus for meransættelse af elever i forhold til det beregnede antal. Beløbet er på maximalt kr. 25.000,- såfremt der ansættes en fuldtidselev udover det beregnede minimumstal for hele år 2018.

Af nedennævnte link fremgår samtlige erhvervsuddannelser, der er opfattet af ordningen.
https://uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/alle-uddannelserne

Såfremt I selv vil være på forkant med beregningen, kan vedhæftede beregner anvendes.

Med vedhæftede beregner vil I allerede nu kunne beregne, hvor meget ekstrabetalingen til AUB vil blive, såfremt I ikke ansætter elever eller opfylder kravet i forhold til praktikperioder.

Når I anvender beregneren skal sektor og branchekode udfyldes.

I den vedhæftede beregner kan I anvende branchekode 8600 – 8899 Sundhedsvæsen – Sociale foranstaltninger. Brancekoden finder I på virk.dk / CVR-registret.

Sektor kan være både privat eller kommune, da AUB ikke har tilkendegivet sektoropdelingen endeligt.
I feltet ”ansatte elever” skrives antal som f.eks. 0,00, hvis I ikke har nogle elever

I er selvfølgelig velkomne til at kontakte Jan Stensborg Jensen, tlf.50 60 86 04, e-mail: jsj@danskedaginstitutioner.dk for yderligere information.

Pjece om praktikplads AUB kan hentes her: [ download pjece ]

Beregn hvor mange elever I kan ansætte kan hentes her: [ download beregningsformular ]

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?