LDD >> Dagpengerefusion fra 1. fraværsdag og barseldagpengeret til forældre ved fravær ifm. Covid-19

Dagpengerefusion fra 1. fraværsdag og barseldagpengeret til forældre ved fravær ifm. Covid-19

Kære ledere

Som vi tidligere har orienteret om er der indgået trepartsaftale i forhold til ret til sygedagpengerefusion fra første sygedag for medarbejdere der er smittet med corona eller nærkontakt til en smittet, samt barselsdagpengeret til forældre, der skal passe syge børn, som er hjemsendt fra skole eller daginstitution på grund af corona.

Lovgivningen, der udmønter aftalen blev vedtaget den 9. december af Folketinget med virkning fra den 16. december. Det vedtagne lovforslag findes via linket: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l98/20211_l98_som_vedtaget.pdf

Der er således igen ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der er smittet med covid samt medarbejdere, der efter sundhedsmyndighedernes anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de vurderes at være ”nær kontakt” til en smittet. Der givers dog alene sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for en medarbejder, der er i isolation med symptomer på corona, hvis medarbejderen konstateres smittet. Medarbejdere der er omfattet af ordningen som ”nær kontakt” og som skal gå i selvisolation skal på tro og love erklære, at de følger Sundhedsmyndighedernes anbefalinger for selvisolation af ”nære kontakter” og det er et krav, at medarbejderen ikke kan arbejde hjemmefra.

Der er ligeledes ret til barselsdagpenge til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af Covid-19. Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år og der tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode ordningen gælder (til og med den 28. februar 2022). Til forskel fra sidste gang kan man i tilfælde af hjemsendt barn få barselsdagpenge fra første dag uden først at bruge omsorgsdage eller 1. og 2. barn sygedag.

Hvis forældrene bor sammen og begge er lønmodtagere er det en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed for hjemmearbejde eller afspadsering, de kan bruge til pasning af barnet.

Derudover er det en betingelse, at der ikke udbetales løn for samme dag eller holdes ferie. Dette erklæres af arbejdsgiver ved erklæring, der kan hentes via linket:

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barn-syg-og-omsorgsdage/-/media/7AC37BB722754A8C8C2729E31191E80A.ashx

Forældrene skal desuden fremlægge dokumentation for, at skolen eller daginstitutionen som følge af et konkret smittetilfælde har sendt barnet hjem, samt datoer for hjemsendelsen.

Med ordningen indføres ikke en ret til fravær eller en ret til løn under fraværet, men vi anbefaler, at I gør alt hvad I kan for at imødekomme medarbejdernes behov for fravær til pasning af deres børn begrundet i ovennævnte.

I skal som arbejdsgivere melde fraværet ind via mail til lon@danskedaginstitutioner.dk, så vil vi indberette orloven til pasning af sygt barn til virk.dk.

Ordningerne er gældende i perioden 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022 og er forudsat, at de sædvanlige betingelser for sygedagpengerefusion er opfyldt.

Jeres lønkonsulent har muligvis efter den 23. november anbefalet jer at afvente med indberetning af fravær begrundet i ovennævnte, idet man var vidende om de kommende lovændringer og at disse ville være gældende med tilbagevirkende kraft. Så har I medarbejdere, hvor indberetning i MIT har afventet denne lovgivning, skal I naturligvis huske at indberette disse snarest muligt.

Fravær skal indberettes i MIT under selvbetjening, hvor i vælger andres fravær og ny fraværsdag. Det er nødvendigt at kontakte din lønkonsulenten, da din lønkonsulenten er nødsaget til at oprette en aftale i lønsystemet, for at vi kan søge refusionen. Vær opmærksom på der kan anvendes nedenstående koder til følgende fravær.

Kode beskrivelse med fraværsindberetning i MIT:

COVID Sygdom = positiv/smittet med COVID

COVID midlertidig lukket = nærkontakt HELE institutionen sendt hjem

COVID nærkontakt = hvis enkelt medarbejder har været i nærkontakt

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?