LDD >> # Kurser og temadage >> Bestyrelseskurser efterår 2018

Bestyrelseskurser efterår 2018

Kære institutioner og bestyrelse

Landsorganisationen Danske Daginstitutioner har atter en række kurser specielt rettet mod private eller selvejende institutioner klar, og I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen.

I løbet af året afholdes der i institutioner valg til bestyrelsen, som dermed også får nye bestyrelsesmedlemmer. Det er vigtigt at have overblik over hvilke kompetencer, rettigheder og forpligtelser bestyrelsesmedlemmer i en privat eller selvejende institution har, og det kan være svært at forholde sig til hvem, der bestemmer hvad, hvorfor og hvordan. Nu er der mulighed for, at sikre at bestyrelsen får den korrekte, relevante og vigtige introduktion til bestyrelsesarbejdet og dets rammer. Dette og meget mere bliver rundet på kurserne.

Vær opmærksom på, at kurserne har fokus efter om de er beregnet på privat drevne institutioner eller selvejende institutioner med driftsaftale med kommunen. I mange tilfælde kan man også få udbytte af kurset selvom det måske ikke lige netop er rettet mod den type institution man kommer fra.

Program
Kurset giver inspiration til et positivt og struktureret bestyrelsesarbejde, hvor afklaring af kompetenceområder giver bestyrelsesmedlemmerne et godt afsæt til, at deltage i bestyrelsens arbejde.

Kurset indeholder bl.a. følgende emner:
• Introduktion til bestyrelsesarbejdet i selvejende og private daginstitutioner
• Hvad fastsætter lovgivningen
• Bestyrelsens rolle i forhold til den daglige ledelse
• Vedtægten, forretningsorden mv.
• Tavshedspligt; Hvorfor og hvordan?
• Forskellen mellem ”principper” og ”konkrete handlinger”
• Arbejde både politisk og sagsorienteret, hvor det er relevant
• Samarbejde med udgangspunkt i de enkelte medlemmers kompetencer
• Anvende bestyrelsesmøderne målrettet
• Få skabt en god mødekultur

17-30-18.15     Spisning
18.15                Kursus – afbrudt af kort kaffepause
21.00               Kurset slutter

Deltagerne opfordres til at medbringe institutionens vedtægt, driftsaftale/godkendelsesskrivelse og bestyrelsens forretningsorden til kurset.

Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer, ledere, medarbejdere og andre interesserede i bestyrelsesarbejdet i private og selvejende daginstitutioner.

Kursusmateriale
Der udleveres kopi af bl.a. de anvendte plancher.

Pris
For medlemmer af Danske Daginstitutioner: kr. 375,00 pr. pers. inkl. en middagsret med 1 øl/vand, kaffe samt kursusmateriale.
For ikke-medlemmer er prisen kr. 595,00 inkl. en middagsret med 1 øl/vand, kaffe samt kursusmateriale.

Tilmelding
Kan ske via hjemmesiden www.ldd.dk.
Tilmeldingen er bindende.

Yderligere oplysninger
Henvendelse til Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, tlf. 32 95 32 30 eller på hjemmesiden www.ldd.dk.

Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfristen er sat af hensyn til aftaler med kursusstedet kan overholdes. Pladser besættes efter ”først til mølle” princippet, dog har institutioner der er medlem af LDD fortrinsret. Skulle tilmeldingsfristen være overskredet – så ring til Annelie Osterkrüger på tlf. 50 60 86 02 – og hør om der er ledige pladser!

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?