LDD >> # Persondataforordningen >> Arbejdsmiljøkursus – 1½ dags kursus i Vejle

Arbejdsmiljøkursus – 1½ dags kursus i Vejle

Arbejdsmiljøkursus
1½ dags supplerende arbejdsmiljøkursus for private institutioner med fokus på psykisk arbejdsmiljø, den gode kultur og de mange relationer i private institutioner.

Den 24. – 25. oktober 2018
Kurset er et internatkursus og afholdes på Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle

Kurset retter sig mod arbejdsmiljøorganisationen (leder og arbejdsmiljørepræsentant), men tillidsrepræsentanter er velkomne til at deltage, hvis det giver mening for institutionen.
Der er tale om et fælles overenskomstprojekt, og kurset kan gøre det ud for den 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse, som arbejdsmiljøorganisationen har krav på årligt.
De to dage vil blive en blanding af oplæg, gruppearbejde og øvelser.

I løbet af de to dage vil vi arbejde med:
Kort om grundlæggende viden om arbejdsmiljø
– herunder
• Regler og lovgivning
• Aktører
• Ret og pligt
• APV

Det fælles ansvar for det psykiske arbejdsmiljø
• Overenskomsternes rammer for ledelse og samarbejde
• Retningslinjer, politikker og aftaler
• Den gode kultur på institutionen

Relationer i institutioner
• Bestyrelse, leder, TR, AMR og øvrige medarbejdere
• Grundvilkår med skiftende bestyrelser / arbejdsgivere
• Roller, opgaver og kompetencer – leder og bestyrelse
• Når bestyrelsen både er arbejdsgiver og forældre i institutionen

Det gode psykiske arbejdsmiljø
• Håndtering af konflikter
• Den konstruktive kritik
• Redskaber og værktøjer

Tilmelding
Prisen for kurset er 2.500kr. inkl. moms pr. person.
Beløbet er inklusiv overnatning og forplejning.

Tilmelding er bindende.
Send tilmeldingen senest den 21. september 2018 til BUPL ved Inge Sigurdsson isi@bupl.dk
eller til dén af de syv organisationer/administrationsselskaber hvor institutionen er medlem.

Ved tilmeldingen skal følgende oplyses:
• Institutionens navn og paraplyorganisation/administrationsselskab
• Navne på deltagere samt funktion (leder, TR, AMR)
• Oplysning om hvorvidt leder og Amr har gennemført den obligatoriske uddannelse.

 

Mvh. Danske Daginstitutioner (LDD) – DLO – SPIA – fobu – Børneringen – FDDB – Accountor Institutionsservice A/S – BUPL

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?